Gemeente en provincie zetten schouders onder ontwikkeling centrum Breda

De afspraken zijn de aanjager voor de transformatie van het centrum van Breda. Een ontwikkeling waarmee aan Bredase en provinciale ambities en doelen wordt gewerkt. Belangrijke thema’s daarin zijn slimme netwerkstad met een internationaal aantrekkelijk hoogstedelijk milieu, woningbouw, economische versterking, mobiliteit door onder meer een betere regionale aansluiting voor het […]

€ 100.000 voor 41 groene vrijwilligersprojecten

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds in 2021 101.500,- euro toe aan groene projecten. Bijna 90 vrijwilligersorganisaties klopten aan bij het fonds met een projectidee. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én […]