Overheid en sector werken samen aan de binnenvaart van de toekomst

De binnenvaart is in Nederland verantwoordelijk voor maar liefst 35% van al het goederenvervoer, en zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Tegelijkertijd staat de sector voor grote uitdagingen: een verduurzamingsopgave, de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering zijn daar goede voorbeelden van. Met de Toekomstvisie voor de binnenvaart, presenteert […]

Heffing overwinsten elektriciteitsproducenten van kracht vanaf 1 december

Om de hoge energierekeningen te dempen heeft de Europese Commissie op 6 oktober besloten tijdelijk de hoge extra winsten van elektriciteitsproducenten te heffen, als gevolg van de uitzonderlijk hoge energieprijzen. Dit geld wordt geïnvesteerd in het betaalbaarder maken van de energierekening voor huishoudens en bedrijven. Voor Nederland wordt hiermee een […]

Nieuwe mijlpaal bereikt in project Noordrand Midden

Bestuursleden Alwijn ten Cate (waterschap Brabantse Delta) Hagar Roijackers (provincie Noord-Brabant) en Jan Fenten (Staatsbosbeheer) verrichten een symbolische handeling. Werkzaamheden van start In een deel van de Zwartenbergse polder starten we binnenkort met het afgraven van de bovengrond. De te voedselrijke bovenlaag wordt afgegraven, zodat er schoon, voedselarm grondwater (kwel) […]