De economie van de Metropoolregio Amsterdam wordt hard getroffen door de coronacrisis. Daarom investeren we 28 miljoen euro in herstel. Het geld wordt onder andere besteed om zakelijke bezoekers aan te trekken, ondernemers te helpen meer digitaal te ondernemen en innovatieve (Amsterdamse) bedrijven te ondersteunen.

Deze 28 miljoen euro komt bovenop de 40 miljoen die we in de regionale ontwikkelmaatschappij (voorheen Invest MRA) willen steken. Eerder werd voor 2021 al 14 miljoen uitgetrokken voor lastenverlichting van ondernemers. En 78 miljoen voor werkgelegenheid.

Zakelijke bezoekers aantrekken

We willen een andere invulling geven aan het toerisme in Amsterdam, bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan op kwaliteit gerichte bezoekers. Er komt geld beschikbaar om Amsterdam te positioneren als een duurzame en innovatieve congresstad.

Digitaal ondernemen

Bepaalde sectoren hebben het door de coronapandemie extra moeilijk. We investeren in het ondersteunen en weerbaarder maken van ondernemers, bijvoorbeeld door ze te leren om digitaal te ondernemen. Dit vergroot hun overlevingskansen. Veel bedrijven hebben al aangegeven grote behoefte te hebben aan praktische ondersteuning.

Ondersteuning voor innovatieve bedrijven

We gaan innovatieve (Amsterdamse) bedrijven ondersteunen die zich bezighouden met maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of verduurzaming. Er wordt onder andere gekeken of er meer lab- en onderzoeksruimte kan worden gecreëerd voor onderzoekers en bedrijven in de gezondheidssector.

Banen

Hoe meer innovaties er in de Metropoolregio Amsterdam ontstaan, hoe beter dat is voor de lokale economie en de werkgelegenheid. We proberen innovatieve (internationale) bedrijven aan te trekken die veel banen opleveren voor Amsterdam en de regio, ook op de langere termijn.

Hard getroffen

Uit de Economische Verkenningen MRA 2020 blijkt dat de economie van de Metropoolregio Amsterdam hard wordt getroffen door de coronacrisis. Naar verwachting krimpt de economie in Nederland 5%, maar voor de MRA wordt een krimp van 6 tot 7% verwacht. Dit komt door de grote impact van de coronacrisis op onder andere Schiphol, horeca, cultuur, toerisme, sport en recreatie; allemaal sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in de Metropoolregio Amsterdam.

Sterker uit de crisis

Maar: uit de verkenningen blijkt ook dat de regio een sterke basis heeft en dat er daardoor goede vooruitzichten zijn voor krachtig herstel. Daarvoor moeten we effectief samenwerken: binnen de regio, buiten de regio en met het Rijk. Door samenwerking en scherpe keuzes met betrekking tot de arbeidsmarkt, woningmarkt en infrastructuur- en verduurzamingsopgaven, kan de hele regio sterker uit deze crisis komen.


Lees het originele artikel