De Vrije Universiteit heeft momenteel 40 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De komende 5 jaar wordt dit aantal flink uitgebreid naar minstens 163 banen.

De VU streeft naar een diverse organisatie met een sociale campus. Dat betekent dat er veel meer ruimte moet zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Sociaal Werkkoepel

De Sociaal Werkkoepel Amsterdam en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam gaan de VU hierin ondersteunen. De Sociaal Werkkoepel is een netwerkorganisatie van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties, die samen met de gemeente en het UWV zorgen dat Amsterdammers met een arbeidsbeperking passend en blijvend werk krijgen. Als gemeente creëren we ook in onze eigen organisatie werkplekken voor deze mensen.


Lees het originele artikel