Lees het originele artikel

Het afsteekverbod voor consumentenvuurwerk gaat niet dit jaar, maar pas in 2021, in. Wél is er dit jaar al een landelijk verkoopverbod op knalvuurwerk en pijlen. Daardoor verwachten we minder hinder en overlast van vuurwerk dan andere jaren.

Het uitstel heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is dat onduidelijk blijft hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt. Dit maakt de handhaving van een algeheel Amsterdams afsteekverbod, bovenop de handhaving van de coronaregels, complex en intensief. Daarnaast is het niet duidelijk of lokale vieringen in buurten door kunnen gaan, en die hadden nou juist een alternatief moeten zijn voor het zelf afsteken van vuurwerk. Ook zijn de juridische en financiële risico’s groter dan voorzien.

Veel steun voor besluit

Gezien de omstandigheden is uitstel onvermijdelijk, maar het is ook een tegenvaller omdat een grote meerderheid van de Amsterdammers, en de raad en het college, heeft aangegeven een afsteekverbod te willen. We hebben bijna 1.500 reacties ontvangen op de inspraakprocedure. Meer dan 75% van de reacties was positief over het besluit.

Centrale viering

Een belangrijke rol bij de jaarwisseling in 2020 is weggelegd voor een centrale viering. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Vanwege het coronavirus gaan we lokale vieringen niet meer stimuleren. Wel kijken we welke bestaande vieringen in de stadsdelen alsnog door kunnen gaan en hoe we kunnen helpen om dat veilig, verantwoord en coronaproof te doen.

Minder hinder en overlast

Dit jaar is er al een landelijk verkoopverbod op knalvuurwerk en pijlen. Dit vuurwerk wordt vaak gebruikt om mee te gooien en zorgt voor gevaarlijke situaties. Het vuurwerk dat nog wel mag worden verkocht, is het duurdere siervuurwerk. Er zou dit jaar daarom minder hinder en overlast van vuurwerk moeten zijn dan andere jaren.

Dit jaar nog siervuurwerk

U mag dit jaar dus nog 1 keer zelf (sier)vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Toegestaan is schertsvuurwerk (sterretjes en knalerwten categorie F1) en siervuurwerk (categorie F2), zoals fonteinen, springtollen en draaizonnen.


Lees het originele artikel