Lees het originele artikel

Meer mensen aan het werk, een van de pijlers uit het nieuwe bestuursakkoord, wordt concreet door de komst van het Meet & Match Centrum aan de Voorerf 33 in Breda. Hier krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering alle handvatten die nodig zijn om aan het werk te gaan. Marike de Nobel, wethouder Inkomen en Cultuur, opende het Meet & Match Centrum, waar werkzoekenden vanaf maandag 12 september voortaan welkom zijn.

Wethouder Marike de Nobel is blij met de komst van het Meet & Match Centrum: “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben op dit moment de grootste moeite om aan personeel te komen. En aan de andere kant is er een groep mensen die niet mee doet. Met het Meet & Match Centrum willen we deze werkgevers en potentiële werknemers met elkaar in contact brengen. Met de begeleiding van het Meet & Match Centrum kunnen onze inwoners weer meedoen in de maatschappij op een plek waar ze gelukkig worden.”

Maatwerk en zelfregie

In het Meet & Match Centrum krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering een persoonlijke intake waarbij vaardigheden, ervaringen en wensen duidelijk worden. Op basis hiervan worden ze gekoppeld aan een sectorspecifieke professional. Vervolgens gaan de werkzoekenden zelf aan de slag met verschillende online tools, zoals Inst@ Breda, waarmee ze inzicht krijgen in het aanbod van scholing en werk in Breda. De combinatie van online en offline handelingen helpt de werkzoekenden goed op weg en maakt hen óók zelf verantwoordelijk om vanuit intrinsieke motivatie hun interesse kenbaar te maken.

Optimale ondersteuning werkzoekende

Het Meet & Match Centrum vervangt de traditionele werkwijze van matchen op vacatures en biedt bijstandsgerechtigden meerdere routes naar betaald werk. Daarbij wordt ook gekeken naar randzaken zoals het bieden van om- en bijscholing en het regelen van kinderopvang. Op deze manier worden werkzoekenden optimaal ondersteund in hun zoektocht naar een passende baan. Het Meet & Match Centrum hanteert dan ook het credo; alle routes naar betaald werk onder één dak.

Nieuwe app

Het visualiseren van de mogelijkheden in werk en opleiding is essentieel om nog meer mensen naar betaald werk te bewegen. Inst@ Breda is een app waarmee werkzoekenden 24/7 vanaf hun smartphone of desktop, inzicht hebben in het aanbod van scholing en werk in Breda. Werkgeversadviseurs van de gemeente Breda plaatsen content die het aanbod van werk en opleiding visualiseert. Werkzoekenden kunnen werkgeversadviseurs volgen en gepubliceerde content ‘liken’, waarmee ze hun interesse kenbaar maken. Een innovatieve tool waardoor werkzoekenden sneller in beeld komen.


Lees het originele artikel