150 Amsterdammers hebben een plek gekregen in het burgerberaad schone stad. Zij buigen zich komend half jaar over de vraag hoe we de stad beter schoon kunnen houden. En ze gaan de gemeente hierover adviseren.

Begin januari viel bij 10.000 willekeurige bewoners en ondernemers in Amsterdam en Weesp een persoonlijke uitnodiging op de mat. Zij zijn door loting gekozen om mee te doen met dit burgerberaad. Burgerberaden geven advies over ingewikkelde problemen, waar de gemeente zelf niet goed uitkomt. In dit geval het afvalprobleem in de stad.

623 aanmeldingen

Er kwamen veel reacties binnen. In totaal meldden 623 mensen zich aan. Uit deze groep selecteerden we 150 deelnemers door loting, op basis van verschillende kenmerken. Deze 150 mensen vormen straks samen het burgerberaad schone stad.

Representatieve groep

Het is gelukt om een representatief burgerberaad samen te stellen. De groep deelnemers is een goede afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Bij de selectie is gekeken naar leeftijd, genderidentiteit, stadsdeel of -gebied, woontype en opleidingsniveau. Ondernemers zijn geselecteerd uit sectoren die te maken hebben met bedrijfsafval.

Benieuwd naar de precieze samenstelling van het burgerberaad? Kijk op Burgerberaad schone stad.

Advies aan gemeente

In 6 bijeenkomsten van maart tot en met juli 2024 buigt het burgerberaad zich over de vraag: ‘hoe houden we de stad beter schoon?’. De eerste bijeenkomst is op 4 maart. De deelnemers doen kennis op, praten met deskundigen naar keuze, gaan op excursie en werken vervolgens hun adviezen uit. Een onafhankelijk bureau begeleidt dit proces.

Hoe gaat het verder?

Naar verwachting presenteert het burgerberaad zijn adviezen vlak na de zomervakantie van dit jaar. Zijn de adviezen financieel, juridisch en praktisch haalbaar? Dan voert de gemeente ze uit. Bij voorkeur samen met iedereen die de schone stad een warm hart toedraagt.


Lees het originele artikel