Lees het originele artikel

Het tijdelijke project loopt eigenlijk dit jaar af. Omdat door Corona niet alle beschikbare gelden konden worden besteed, gaat het project nog een jaar door, waarna het definitief ten einde komt.

De arrangeur werkt samen met makers, componisten, musici, gezelschappen en podia in Brabant aan het verbinden van een breed publiek aan klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek. Hij initieert, stimuleert, coördineert en zorgt voor verbinding met opkomende makersplekken. Partners in dit project zijn onder meer musici, ensembles, orkesten, koren en gezelschappen uit en buiten de muziekwereld, uit zowel de professionele als de amateurkunst.

Successen

Een van de grote successen is het aanstellen van stadscomponisten. Met de stad als werkveld en de inwoners als doelgroep leggen deze componisten verbanden tussen hun werk en het muzikale DNA van de stad. Anthony Fiumara, Piet-Jan van Rossum, Bart de Vrees en Angela de Weijer zijn de vier kunstenaars die in het seizoen 2020-2021 stadscomponist zijn in respectievelijk Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Heukelom en Meierijstad.

Geert van Boxtel: “Geïnspireerd door de stadsdichters en stadskunstenaars die op verschillende plekken in het land werken, staat in dit idee het contact tussen componisten en de bewoners van de stad centraal. De stadscomponisten laten zich inspireren door de locatie en haar specifieke context: bewoners, de aanwezige musici, actuele thema’s of utopische ideeën.”

Landelijk

Ook landelijk wordt het initiatief opgepakt. Dutch Composers NOW werkt samen met de arrangeur van Noord-Brabant aan de landelijke versterking van het fenomeen stadscomponist.
Dutch Composers NOW stimuleert het aanstellen van stadscomponisten in tal van culturele steden in Nederland, als een zichtbare aanjager in het actuele muziekleven, en verbindt op alle niveaus: regionaal, nationaal en internationaal; van liefhebber tot en met professional. Voortbouwend op het Brabantse succes rollen zij in samenwerking dit project verder landelijk uit.

Innovaties

Gedeputeerde Wil van Pinxteren (met onder meer Cultuur in portefeuille): “We willen graag innovaties in de klassieke muziekvoorziening in de praktijk tijdelijk aanjagen en versterken. De afgelopen jaren bleek de toegevoegde waarde van het project voor de Brabantse muziekvoorziening; er zijn daadwerkelijk nieuwe en meer intensieve relaties ontstaan tussen de betrokken makers, podia, kunstvakonderwijs en publiek. Een geslaagd project dus, waar we met een tijdelijke impuls mooie resultaten hebben bereikt.”


Lees het originele artikel