Lees het originele artikel

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aangepast

Het besluit voor de aanpassing is door de provincie genomen na overeenstemming met zowel andere provincies als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Woningbouwprojecten geholpen met wijziging

De aanpassing heeft effect in meerdere sectoren. Gedeputeerde Ronnes, coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof: “Nieuwe projecten stuitten in de beleidsregels op de bepaling dat intern salderen alleen kan als de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit belemmert nieuwe ontwikkelingen op eenzelfde locatie. Een fictief voorbeeld: een situatie waarin een agrarisch bedrijf aan de rand van de bebouwde kom al gesloopt is en waar nieuwe woningen gepland zijn.” Dit onbedoelde effect wordt met de wijziging nu gerepareerd.

Andere activiteiten mogelijk op voormalige varkenshouderij

Met de aanpassing hebben voormalige varkenshouders de mogelijkheid om andere activiteiten op hun bedrijf wel door te zetten. Ze mogen daarbij maximaal 15 procent gebruiken van de stikstofruimte van de vergunning voor het houden van varkens. Dit is te beschouwen als een vorm van intern salderen. Op deze manier houden de ondernemers die deelnemen aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij toch toekomstperspectief op dezelfde locatie.

Gedeputeerde Elies Lemkes – Straver, portefeuillehouder Landbouw: “Vanuit de agrarische sector kregen we signalen dat sommige ondernemers huiverig waren om van deze subsidie gebruik te maken. Zij twijfelden omdat ze andere activiteiten op hun bedrijf wel wilden voortzetten of uitbreiden. Door de bestaande regel op deze manier aan te passen, bieden we deze groep perspectief.”

Snelle vaststelling regels rond verleasen en extern salderen gewenst

De beleidsregel moet ook nog aangepast worden op het gebied van verleasen en extern salderen. De uitwerking daarvan is nog niet afgerond door provincies en Rijk. Brabant staat op het standpunt dat het noodzakelijk is dat deze snel worden opgesteld, om ontwikkelingen door te kunnen laten gaan. Brabant heeft samen met de andere provincies besloten om deze wijziging nu al wel door te voeren zodat varkenshouders die zich aangemeld hebben voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen dit mee kunnen nemen in hun besluit om wel of niet definitief deel te nemen aan de subsidieregeling.

Ervaringen in de praktijk

In december 2019 was de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant door alle provincies samen al een keer bijgesteld voor wat betreft de regels voor in- en extern salderen. Ervaringen in de praktijk met de beleidsregels en ontwikkelingen in wet- en regelgeving vragen om wijziging van de beleidsregel.

Zie ook


Lees het originele artikel