Lees het originele artikel

Mark Roscam Abbing is momenteel directeur Samenleving en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie. Daarvoor was hij directeur Werknemersregelingen en plaatsvervangend DG Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW en directeur van de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Zaken bij hetzelfde ministerie. Eerder werkte hij onder meer bij het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, het Internationaal Monetair Fonds en het ministerie van Financiën.

Als programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID 19 volgt hij Niels Obbink op, die deze functie vervulde als consultant vanuit ABDTOPConsult.

Mark Roscam Abbing studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Lees het originele artikel