Vincent Roozen is sinds oktober 2018 gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor vervulde hij diverse andere managementfuncties bij de gemeente Rotterdam. Hij was onder andere concerndirecteur Werk & Inkomen, directeur Publieke Gezondheid & Zorg, directeur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond en directeur Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer. Vincent Roozen studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Lees het originele artikel