Breda zet de komende jaren volop in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. GreenQuays past perfect bij de Bredase ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn. Dankzij een Europese bijdrage van € 4,7 mln. kan Breda samen met de 7 andere partners in het GreenQuays-project oplossingen bedenken, testen en implementeren die resulteren in een groene rivier die leefruimte biedt voor een rijke flora en fauna: de Nieuwe Mark. Zo levert de rivier een nog grotere bijdrage aan een leefbaar stadscentrum.

De uitdaging

Net als veel andere steden in Europa worstelt Breda met de keuzes van niet-duurzame verstedelijking uit het verleden, verslechtering van stedelijke ecosystemen en een gebrek aan weerbaarheid tegen klimaatverandering. Dit vraagt ​​om innovatieve op de natuur gebaseerde oplossingen om duurzame, veerkrachtige en leefbare steden te creëren. Oplossingen die ervoor zorgen dat inwoners van steden ook in de toekomst in een leefbare stad kunnen blijven wonen.

De oplossing

Het GreenQuays-project heeft tot doel ‘groene’ technologie te ontwikkelen en te testen, speciaal ontworpen om de ontwikkeling van groene kades en kademuren te ondersteunen. En om voorwaarden te scheppen voor de groei van kruidachtige planten, varens en mossen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt, zoals bomen in en op de kademuren, keuze voor speciale stenen en cement en een ‘op maat gemaakt’ afwateringssysteem. De combinatie van deze verschillende technieken toegepast in het centrum van de stad maakt dit project uniek.

Van onderzoek naar praktijk

Eerst zijn tijdens laboratoriumonderzoek verschillende materialen getest. Denk hierbij aan het type stenen en voegen. Vanuit deze testen is een aantal combinaties geselecteerd die aan verschillende randvoorwaarden voldoen: kwaliteit, duurzaamheid en groeivoorwaarden. Om te testen of de resultaten vanuit het laboratorium ook in de werkelijkheid zich ontwikkelen, worden deze combinaties worden momenteel getest in een proefopstelling. Dit is een eenvoudige opstelling waar de verschillende materialen ‘in het echt’ getest worden. Dit betekent in het water op locatie in de rivier de Mark.

Tenslotte wordt alle verzamelde kennis benut in het proefgebied. Hier wordt een stuk kademuur met over een lengte van 175 meter ‘natuurinclusief’ gerealiseerd. Dit is de definitieve kademuur. De technologie die toegepast wordt in het proefgebied wordt uiteindelijk ook toegepast in de overige kades en kademuren van de Nieuwe Mark.

Nieuwe Mark

GreenQuays staat niet volledig op zichzelf. Het is een onderdeel van de bredere ontwikkeling van de Nieuwe Mark. Dit project hoort bij de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden. De Nieuwe Mark verbindt het bestaande water in de haven met de singel over het Seelig terrein. Dit zal gefaseerd gerealiseerd worden. Het noordelijk gedeelte wordt als eerste gedaan in de periode tot 2022. Daarna zal het zuidelijk deel een vervolg krijgen. Het proefgebied van GreenQuays betreft het noordelijk deel van de Nieuwe Mark. Dit is het gebied waar op dit moment al (verhoogd en stilstaand) water is. GreenQuays is daarmee een integraal onderdeel van het project Nieuwe Mark.

Partners

De Europese ondersteuning aan GreenQuays betekent niet alleen een financiële bijdrage, maar was ook een prikkel om tot een innovatiever/rijker partnerschap te komen. De Europese steun zorgt voor extra exposure en maakt het mogelijk dat de technieken die in GreenQuays worden ontwikkeld ook in andere Europese steden ingezet kunnen gaan worden.

De partners in het GreenQuays-project zijn:  

  • Gemeente Breda;
  • TU Delft (onderzoek materialen);
  • Wageningen Universiteit (advisering klimaatadaptief ontwerp);
  • Boomkwekerij Van den Berk (ontwikkeling bomen t.b.v. boomvakken);
  • Natuurplein de Baronie (advisering klimaat adaptief ontwerp & monitoring) ;
  • Ravon (advisering klimaat adaptief ontwerp & monitoring);;
  • BLASt (burgerparticipatie & communicatie);
  • Waterschap Brabantse Delta.

Kijk voor meer informatie over GreenQuays op www.greenquays.nl


Lees het originele artikel