Lees het originele artikel

Het Stadhuisplein en omgeving worden de komende jaren ontwikkeld tot een groene, biodiverse en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. Na het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein (eind 2021) heeft de gemeente drie ontwerpers gevraagd om ambitieuze visies op de openbare ruimte te formuleren. Deze zijn afgelopen najaar aan de stad gepresenteerd, waarna iedereen kon reageren. De reacties zijn door de ontwerpers gebruikt om hun visies verder aan te scherpen. Deze visies zijn vervolgens samen met een plan van aanpak ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd, waarbij Bygg als beste is beoordeeld.

Bekijk voor meer informatie www.openeindhoven.nl.


Lees het originele artikel