Lees het originele artikel

Onder het motto ‘samen zetten we de toon’ organiseerde de provincie op donderdag 21 september een conferentie over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van Noord-Holland. Partners, belangenorganisaties en andere betrokkenen kwamen bij elkaar om te werken aan de toekomst van het landelijk gebied.

PPLG-conferentie-foto2

Gedeputeerden Jelle Beemsterboer (PPLG en Landbouw) en Rosan Kocken (Natuur en Landschap, Water en Bodem) openden de conferentie.

Gedeputeerde Beemsterboer over de schijnbare tegenstelling tussen natuur en landbouw

Jelle Beemsterboer sprak over de schijnbare tegenstelling tussen natuur en landbouw, en sprak zijn wens uit om die te verkleinen:

“In de beeldvorming staan landbouw en natuur tegenover elkaar. Dat doet mij pijn en het doet veel inwoners pijn. Waar ik de laatste tijd achter ben gekomen – en dat vind ik leuk aan de samenwerking tussen mij (BBB) en Rosan (GroenLinks) – is dat oplossingen voor natuur, ook oplossingen zijn voor de landbouw en andersom. Dus als we met alle betrokkenen samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken, dan vinden we elkaar weer. Ik wil de verbinding blijven zoeken en ervoor zorgen dat onze inwoners ook die verbinding weer vinden. Dan kunnen we samenwerken aan de toekomst van Noord-Holland, zodat we een leefbare, welvarende en economisch vitale provincie hebben.

Het zal u niet zijn ontgaan dat het PPLG wordt gemaakt in een roerige periode. We hebben te maken met de val van het kabinet en de daaruit voortvloeiende onzekerheid over de beschikbare middelen uit het transitiefonds. Ondanks die onzekerheid willen we stappen zetten. De afgelopen jaren is in heel Noord-Holland veel tijd en energie gestoken om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken. Laten we daarom met elkaar aan tafel blijven.”

PPLG Jelle Beemsterboer

Oproep tot samenwerking van gedeputeerde Kocken

Rosan Kocken sprak over de staat van de natuur en de urgentie op het gebied van water en klimaat. Daarnaast riep zij op tot samenwerking:

“Het is voor de overheid nieuw om alles zo bij elkaar te brengen. Het is wel nodig, want in de natuur hangt alles samen. Bovendien kan ook de boer niet zonder natuur en voldoende schoon water. Alleen als we in die samenhang denken kunnen we de uitdagingen het hoofd gaan bieden. Dat betekent wel dat we alle onzekerheden nu nog niet weg kunnen nemen. Ik kan me voorstellen dat die onzekerheid voor inwoners en ondernemers lastig is. Toch vraag ik u met ons mee te doen. Een toekomstbestendig Noord-Holland bereiken we niet alleen. Daar hebben we uw kennis, ondernemerschap en energie hard bij nodig.”

PPLG Rosan Kocken

Workshops, netwerksessies en een Toekomstmarkt

Na de plenaire opening bestond het dagprogramma uit workshops, netwerksessies en een Toekomstmarkt. In de plenaire tent vonden sessies plaats over de resultaten van de inwonersraadpleging per gebied en de stand van zaken van het PPLG. Op de Toekomstmarkt stonden verschillende projecten en organisaties gericht op de toekomst van het landelijk gebied. Ook waren de jongeren daar vertegenwoordigd. Zij presenteerden aan het einde van de dag hun bevindingen in de plenaire PPLG-tent en riepen op de stem van jongeren duidelijk mee te nemen in het PPLG. Tot slot lanceerde de provincie de Toekomstversnellers. Toekomstversnellers is erop gericht praktische en haalbare ideeën met sociaaleconomische impact in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland te versnellen en bij te dragen aan één of meerdere PPLG-thema’s.

PPLG markt

PPLG

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, ‘Buitengewoon Noord-Holland!’ is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat is met het Rijk en Europa afgesproken. Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied waarin meerdere opgaven tegelijkertijd worden opgepakt. Daarom zijn ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.

PPLG werkgroep


Lees het originele artikel