Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht wil dat de sleutelpositie van steden voor de aanpak van klimaatverandering meer financiële aandacht krijgt. Ze doet deze oproep vandaag tijdens een bijeenkomst op de klimaattop in Glasgow. Steden in Nederland hebben volgens de Raad van Openbaar Bestuur tot 2024 ruim 1,5 miljard euro nodig, terwijl het Rijk nu 72 miljoen euro uittrekt.

Dijksma: “Steden zijn cruciaal voor de klimaataanpak. Denk aan het bouwen van duurzame (nieuwe) huizen, schone mobiliteit of het zorgen voor genoeg groen. In 2050 woont zo’n zeventig procent van de wereldbevolking in steden, terwijl de financiering voor duurzame oplossingen grotendeels uitblijft.”

Dijksma doet haar oproep vandaag tijdens een bijeenkomst over zogenoemde ‘Nationally Determined Contributions’, in aanwezigheid van onder meer de Europese Commissie en andere burgemeesters. Ze zal onder meer aangeven dat steden veel zelf ondernemen, maar alleen nog succesvoller kunnen zijn met een ruimere klimaatfinanciering. Daarbij is meer erkenning en samenwerking met nationale en internationale overheden van belang om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. 

Dijksma is tot en met woensdag bij de Klimaatconferentie in Glasgow aanwezig. Naast bovengenoemde bijeenkomst, spreekt ze onder meer op een panel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over Utrechtse succesvoorbeelden in relatie tussen klimaat en gezondheid: onder meer de fietsinfrastructuur en de grootschalige vergroening in de stad door het omturnen van een meerbaanse snelweg en beton in een singel en groenstroken. Verder tekent Dijksma namens gemeente Utrecht een call to action over emissievrij verkeer met diverse steden en bedrijven dat nationale overheden oproept te investeren in laadinfrastructuur om zo meer elektrisch vervoer mogelijk te maken. Ook spreekt ze samen met burgemeesters van de Mayors Alliance over de afgesloten green deal en de noodzaak tot snelle uitvoering van de Europese klimaatafspraken.


Lees het originele artikel