Minister Helder: “Gezamenlijk moeten we de papieren toren in de zorg met elkaar afbreken. Veel regels worden lokaal opgesteld. Met deze subsidie kan en moet de zorg daar zelf mee aan de slag. Mooi dat het grote aantal subsidieaanvragen laat zien dat de zorg dit ook echt wil. Daarom stel ik extra geld beschikbaar. Zorgprofessionals die zich iedere dag weer inzetten voor de mensen die zorg nodig hebben moeten de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Als een te groot aandeel van je werk draait om administratie gaat dit ten koste van goede zorg. En het draagt al helemaal niet bij aan je werkplezier. Met het extra geld voor deze subsidie kunnen nog meer zorgaanbieders zelf aan de slag om de lokale regeldruk aan te pakken.”

Lokale regeldruk verlagen

Uit onderzoek blijkt dat tot 70% van de ervaren regeldruk lokaal ontstaat. De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die deze lokale regeldruk willen verlagen. Met het geld kunnen zorgaanbieders mensen en tijd inzetten om in de organisatie regels te vereenvoudigen of te schrappen. In eerste instantie werd voor de subsidie in totaal € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag verhoogt minister Helder nu naar € 11,3 miljoen. Het verlagen van lokale regeldruk binnen zorginstellingen is één van de doelstellingen van het programma [Ont]Regel de Zorg en sluit direct aan bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit het IZA werkt het ministerie van VWS samen met onder andere zorgverzekeraars en brancheorganisaties aan het terugdringen van de administratieve lasten. Het terugdringen van administratieve lasten sluit daarnaast aan bij de recente aanbevelingen van de Sociaal-Economische Raad om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Vanaf 1 maart kunnen zorgaanbieders in een tweede subsidieronde opnieuw projecten aandragen voor de subsidie. Voor deze ronde was in eerste instantie € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld, maar is met deze wijziging verhoogd naar € 5,6 miljoen. Met de verhoging van het subsidieplafond kunnen naar verwachting 20 extra subsidies worden verstrekt. In november 2023 volgt een derde en laatste aanvraagronde.

[Ont]Regel de Zorg

Naast de subsidie voor lokale ontregelprojecten wordt vanuit het programma [Ont]Regel de Zorg ook gewerkt aan het uniformeren en standaardiseren van hulpmiddelenaanvragen, verantwoordingen die zorgmedewerkers moeten afleggen en andere eisen die aan de zorg worden gesteld. Ook kent het programma een toegankelijk loket waar iedereen signalen, knelpunten en vragen kwijt kan op het gebied van regeldruk in de zorg. Zorgverleners en anderen kunnen zich daar uitspreken over knelpunten maar ook goede voorbeelden delen van het verminderen van administratieve lasten.


Lees het originele artikel