In een extra vergadering van Provinciale Staten van Zeeland heeft commissaris van de Koning Han Polman vrijdag 30 juni 2023 de (nieuwe) gedeputeerden geïnstalleerd. Daarmee is de vorming van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland definitief en kan begonnen worden met de uitvoering van het twee weken geleden gepresenteerde coalitieakkoord Met Zeeland, voor Zeeland!

Zoals eerder al bekendgemaakt, bestaat het college – naast voorzitter Polman – uit vijf gedeputeerden. Verkiezingswinnaar BBB levert twee gedeputeerden, Arno Vael en Wilfried Nielen. Beide heren zijn afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en relatief nieuw in de Zeeuwse, provinciale politiek. Relatief, omdat ze sinds de verkiezingen van 15 maart natuurlijk al lid waren van Provinciale Staten.

Harry van der Maas (SGP), Jo-Annes de Bat (CDA) en Dick van der Velde (VVD) komen opnieuw in het college, net als in de vorige collegeperiode. Commissaris Polman gaf aan zich te verheugen op een goede samenwerking, zowel met het college als geheel als met de individuele gedeputeerden, om zo samen het beste te doen voor Zeeland en de Zeeuwen.


Lees het originele artikel