Lees het originele artikel

Partij voor de Dieren hoeft het persbericht van 6 oktober 2023 over de wijze waarop er is omgegaan met meldingen van integriteitsschendingen tegen partijleider Esther Ouwehand en een medewerker niet te rectificeren of te verwijderen. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald. De integriteitssecretaris van de politieke partij had het kort geding aangespannen. 

De integriteitssecretaris stelde dat de partij in het persbericht niet had mogen spreken van een onjuiste en onzorgvuldige manier van behandelen van de meldingen tegen Ouwehand en haar medewerker. De rechter is het daar niet mee eens en vindt dat de partij de wijze waarop de integriteitssecretaris de meldingen tegen hen in behandeling heeft genomen terecht onzorgvuldig en onjuist heeft mogen noemen. 

Wel vindt de voorzieningenrechter het onzorgvuldig dat het partijbestuur haar vóór de publicatie van het persbericht niet op de hoogte heeft gesteld van haar bevindingen, geen persoonlijk gesprek met haar heeft gevoerd en haar zelfs niet persoonlijk op de hoogte heeft gesteld van de publicatie van het persbericht. Dit maakt de publicatie echter niet onrechtmatig.


Lees het originele artikel