Lees het originele artikel

Schakel als gemeente specialisten van de OMWB in

‘Is het voor mij als gemeente echt zo urgent om nu al actie te ondernemen terwijl de nieuwe wet pas over een jaar in werking treedt?’ Jazeker! We sommen drie taken voor u op die dit duidelijk maken:

  1. Onder de Omgevingswet moeten gemeenten voor alle zogeheten gezoneerde industrieterreinen de huidige geluidzones omzetten naar de geluidproductieplafonds-systematiek.
  2. Gemeenten zijn binnen de Omgevingswet verplicht om uiterlijk 1 juli 2023 de geluidemissie van de wegen onder haar beheer in beeld te brengen.
  3. Doordat er in de Omgevingswet minder direct werkende landelijke regels gelden voor geluid, moeten geluidnormen opgenomen worden in het omgevingsplan.

De OMWB heeft adviseurs en specialisten in dienst die u graag helpen met de vervolgstappen om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet. Neem contact met ons op via w.vanempel@omwb.nl (Willem Jan van Empel, specialist geluid OMWB).


Lees het originele artikel