Lees het originele artikel

Voor KHN Maastricht & Heuvelland is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. John Paulus: “Belangrijke punten zijn energiebesparing en een voor ondernemers werkbare uitvoering van het klimaatakkoord.

Pilot Verduurzamen terrasverwarming

De horeca in Maastricht en de gemeente Maastricht willen een bezoek aan de stad Maastricht zo veel mogelijk faciliteren door comfort te bieden, waaronder het verzorgen van een aangenaam verblijf op een Maastrichts terras. Een verwarmd verblijf op een terras mag echter niet ten koste gaan van duurzaamheidsdoelstellingen die de gemeente Maastricht nastreeft. Een van de afspraken uit het Maastrichts Energie akkoord is de pilot terrasverwarming. “De horeca draagt graag haar steentje bij aan een klimaat neutrale en -bestendige stad. Dat doen we door samen met de gemeente Maastricht de regie op te pakken voor deze pilots. Dat doen we voor de bestaande en de nieuwe terrasverwarming”, aldus John Paulus.

Klimaatneutraal Maastricht

Gert-Jan Krabbendam: “De gemeente Maastricht streeft naar een klimaatneutraal Maastricht. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Zij hebben recht op een leefbare planeet. We moeten zorgen voor betaalbare, schone en betrouwbare energie voor iedereen. Die omslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat lukt alleen als bewoners, bedrijven en organisaties de handen ineenslaan.”

Over het Maastrichts Energie Akkoord

Onder de vlag van het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie om klimaatneutraal te zijn .Deelnemers sluiten zich aan bij de landelijke doelstellingen en spreken af te werken aan een versnelling naar een energie neutrale samenleving.


Lees het originele artikel