Wethouder van financiën Marcel Oosterveer: ‘We hebben er hard voor moeten werken, maar zijn er in geslaagd ons motto ‘evenwicht en energie’ waar te maken. Onze opvolgers bieden we een goede startpositie met een financieel gezonde gemeente.’

De plannen die het huidige college 4 jaar geleden in het coalitieakkoord heeft gezet, zijn voor het overgrote deel gerealiseerd. Tegelijkertijd kon de gemeente de stad financieel ondersteunen tijdens de coronacrisis. Er is de afgelopen coalitieperiode dus gedaan wat was afgesproken en wat nodig was. Daar bovenop kon de gemeente de kans grijpen om in 2021 de voorbereidingen te treffen voor de aankoop van de Wielewaal.

Eindhoven staat nu aan de vooravond van een nieuwe fase van groei en ontwikkeling, met complexe vraagstukken en met nieuwe dynamiek. Gelukkig is er weer vet op de botten om nieuwe plannen te kunnen realiseren.

Corona

Corona had ook in 2021 een groot effect op de stad en de organisatie. Het was een jaar waarin op momenten weer meer mogelijk was. Maar de nodige lockdowns en maatregelen vroegen veel van de veerkracht van iedereen. Net zoals in 2020 stelde de gemeente ook in 2021 € 15 miljoen beschikbaar om de stad te ondersteunen tijdens de coronaperiode. Dit was belangrijk om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke instellingen, cultuur en sportverenigingen overeind konden blijven. De coronacrisis liet tegelijkertijd zien dat Brainport Eindhoven een economisch veerkrachtige regio is. Veel banen zijn behouden gebleven, op alle niveaus.

Resultaat

Het college wil het positieve rekeningresultaat van € 32,7 miljoen toevoegen aan de reserve eigen kapitaal (weerstandsvermogen). Hiermee heeft de nieuwe coalitie een goed gevulde spaarpot voor de toekomst. De nieuwe coalitie kan zo zelf nieuwe afwegingen maken die passen bij de ambities.

Op verschillende punten zijn er afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is onder andere een hoger bedrag dat de gemeente heeft ontvangen van het Rijk (algemene uitkering gemeentefonds). En er is een rentevoordeel, met name doordat investeringen achterbleven. Verder is er een positief resultaat op bedrijfsvoering, omdat activiteiten in de tijd moeten doorschuiven.

In tegenstelling tot veel gemeenten in Nederland sluit Eindhoven het sociaal domein met een voordeel af. Dit komt met name door extra geld dat ontvangen is voor onder andere hervorming van de jeugdzorg en de uitvoeringsvergoeding voor coronaregelingen. Daarnaast waren er minder uitkeringen nodig dan begroot.

Net als vorig jaar heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarstukken.

Meer lezen?

Benieuwd wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de stad? Kijk dan op www.eindhoven.nl/jaarstukken2021. Hier lees je bijvoorbeeld wat de gemeente heeft gedaan op de thema’s ‘zorgzaam en zorgvuldig, ‘sterk en stedelijk’, ‘frisse lucht en nieuwe energie’ en ‘stad met een groot hart” (dit staat in de bestuurlijke hoofdlijn).

Raadsvergaderingen

Op dinsdag 5 juli worden de jaarstukken besproken in de meningsvormende gemeenteraadsvergadering. Een week later, op dinsdag 12 juli, volgt de besluitvorming.


Lees het originele artikel