Lees het originele artikel

Versterken Kernen Maastricht

Als vervolg op een 1e samenwerking in 2021, bundelen Gemeente Maastricht en Provincie Limburg onder het motto ‘Versterken Kernen Maastricht’ opnieuw de krachten en middelen. Frans Bastiaens, wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling en Veerkrachtige wijken: “We onderhouden al jaren een goede samenwerking met de Provincie in de aanpak van leefbare wijken. Ik ben blij dat Maastricht opnieuw kan rekenen op de erkenning door de Provincie van een aantal majeure herstructureringsopgaven in onze wijken en kansen tot het versterken van hun veerkracht”. 

De gemeentelijke begroting voorziet binnen dit samenwerkingsverband in een investering van 1,72 miljoen euro in 5 geselecteerde Maastrichtse projecten. De Provincie heeft de intentie om op basis van deze 2e samenwerkingsovereenkomst 1,6 miljoen euro bij te dragen. Lia Roefs, gedeputeerde Wonen, Water, Ruimte en Landbouw: “Met deze 2e samenwerkingsagenda KLC toont de gemeente Maastricht haar vastberadenheid in een gebiedsgerichte aanpak als opstap naar veerkrachtige wijken. Ik ben blij dat wij met deze financiële bijdrage, naast sociale woningbouw in onder andere Limmel-Nazareth en Pottenberg ook studentenhuisvesting in Randwyck, mede mogelijk maken”. 

 Projecten

De 5 geselecteerde projecten vragen wederom een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving en maatregelen op sociaal vlak, veiligheid en duurzaamheid. Concreet zullen de gereserveerde middelen bijdragen aan (sociale) woningbouw, verduurzaming van woningen en een kwaliteitsimpuls geven aan de openbare ruimte met plekken voor ontmoeting en beweging. “Op deze manier bouwen we samen met onze partners letterlijk aan een prettige woonstad met betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woningen voor iedereen”, besluit wethouder Bastiaens. 

De 5 geselecteerde projecten zijn:

  • Randwyck Studentenhuisvesting P0  (sociale woningbouw/studentenhuisvesting, openbare ruimte)
  • Wittevrouwenveld Bauduinstraat fase 2 (sociale woningbouw, commerciële woningbouw, openbare ruimte)
  • Pottenberg centrumplan (sociale woningbouw, openbare ruimte)
  • Limmel-Nazareth (sociale woningbouw, openbare ruimte)
  • Daalhof, aanpak Veliahof en overige (renovatie sociale woningbouw, openbare ruimte).

Lees het originele artikel