Sinds 1 juli 2019 verplicht het Activiteitenbesluit bedrijven en instellingen te rapporteren over hun energieverbruik en de uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Deze verplichting levert nu waardevolle inzichten over de situatie bij bedrijven en informatie voor informatiegestuurd toezicht.

63% van de bedrijven voldoet niet aan de wettelijke eisen
Van de ruim 2.600 bedrijven en instellingen uit onze regio die zich op dit moment hebben gemeld, geeft maar liefst 63% zelf aan nog niet alle verplichte Erkende maatregelen (EML) te hebben getroffen. Een kwart meldt alternatieve maatregelen te hebben getroffen en slechts 12% meldt te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze cijfers maken duidelijk dat nog veel besparingsmogelijkheden onbenut blijven. En dat er werk aan de winkel is voor toezicht.

Waarom is de naleving zo slecht?
Deze bedrijven zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Je zou verwachten dat bedrijven deze besparingen uit eigen beweging realiseren, maar dat blijkt dus heel vaak niet het geval. De reden is samen te vatten in één woord: aandacht. Bedrijven concentreren zich op hun kerntaken en de energierekening is slechts een klein deel van de totale omzet. Energiebesparing krijgt daarom vaak te weinig aandacht. Door een bezoek van een toezichthouder krijgt het wel de aandacht die het nodig heeft. 

Wat levert toezicht op?
Bedrijven in deze categorie zijn verantwoordelijk voor circa 20% van het totale energieverbruik in de regio. Uit ervaring weten we dat een enkele energiecontrole gemiddeld zo’n 10% energie en 25 ton CO2 bespaart. Als de ODBN alle bedrijven zou controleren, kunnen we naar schatting bijna 20% realiseren van de besparingsdoelstelling voor 2030 uit de Regionale Energiestrategie van onze regio (RES-NOB). Het is daarmee een van de meest makkelijke en effectieve klimaatmaatregelen.

Waar is de grootste winst te halen?
Het ligt voor de hand dat de grootste besparing is te halen is bij de grootste energieverbuikers. Toch is dat niet altijd het geval. Grote verbruikers hebben een groter belang en besteden daarom meer aandacht aan energiebesparing. De grootste procentuele winst is te halen bij kleinere inrichtingen in sectoren als kantoren, detailhandel, bedrijfshallen, onderwijs, zorg en sport. Juist deze sectoren kennen weinig milieurisico’s en worden daarom weinig bezocht vanuit het reguliere milieutoezicht van de ODBN. Daarom is een aanvulling op dat reguliere toezicht nodig: ‘specifiek energietoezicht’.

Wat doet de ODBN?
Dit jaar besteden wij mede dankzij subsidie extra aandacht aan specifiek energietoezicht. In totaal gaan wij 275 bedrijven en instellingen bezoeken. De gegevens uit de informatieplicht gebruiken we om de bedrijven te selecteren waar de meeste winst te halen is. Naast dit specifieke energietoezicht blijft de ODBN ook in het reguliere milieutoezicht aandacht besteden aan energie. In het kader van het nieuw op te stellen VTH-beleid gaat de ODBN in gesprek met de deelnemers om het energietoezicht de komende jaren verder te intensiveren en zo een grotere bijdrage aan de RES-doelen te kunnen geven.

Meer weten?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt alle data van de informatieplicht bij op het VUE-dashboard. Hier zijn overzichten te vinden van bijvoorbeeld het energieverbruik of het aantal uitgevoerde maatregelen per branche.

Energie

Terug naar het nieuwsoverzicht


Lees het originele artikel