Lees het originele artikel

Jeroen Dijsselbloem (56) is sinds 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Vanaf 2012 was hij minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep (het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de Eurolanden). Beide functies bekleedde hij vijf jaar. Daarvoor was hij vanaf 2000 Tweede Kamerlid van de PvdA en woordvoerder op terreinen als belastingen, migratie en integratie, onderwijs en jeugdzorg.

De gemeenteraad biedt deze voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Daarna volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad gaat ervan uit dat Jeroen Dijsselbloem op 13 september 2022 als nieuwe burgemeester van Eindhoven aantreedt.

Meer informatie vind je in het persbericht Jeroen Dijsselbloem voorgedragen als nieuwe burgemeester van Eindhoven


Lees het originele artikel