Lees het originele artikel

Seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn belangrijke onderdelen van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid. Het draait om het vermogen om zélf regie te voeren over je seksualiteit. Seksuele gezondheid is daarmee meer dan de afwezigheid van ziekten of seksuele problemen. Het vereist goede informatie, zorg- en ondersteuning en een maatschappelijke context waarin ruimte is voor een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.

Strategische doelen

Het kabinet streeft twee strategische doelen na met de beleidsvisie. Ten eerste dat Nederlanders dusdanig goed geïnformeerd zijn dat zij zelf in staat zijn om keuzes te maken over hun seksuele gezondheid en de keuzes van anderen te respecteren. Het gaat daarbij om prettige, vrijwillige en veilige seks, de bescherming tegen soa’s en hiv, en het voorkomen van seksueel geweld en onbedoelde zwangerschap. Het tweede doel is dat Nederlanders altijd toegang hebben tot passende, betaalbare, en kwalitatief goede (seksuele) gezondheidsvoorzieningen en zorg. En dat zij op een laagdrempelige wijze advies, ondersteuning en bescherming krijgen bij hulpvragen en problemen rond hun seksuele gezondheid, inclusief soa’s en hiv.

Speerpunten

Omdat er nu een onvolledig beeld is van seksuele gezondheid in Nederland, zet het kabinet in op verbetering van de monitoring. Ook zal seksuele gezondheid verder worden bevorderd door seksuele gezondheidsachterstanden te verminderen zoals het tegengaan van kennisachterstanden of het bevorderen van vaardigheden om eigen wensen en grenzen te kunnen aangeven bij groepen in een kwetsbare positie. Daarnaast zet het kabinet in op het verbeteren van seksuele vorming van jongeren en het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid en seksualiteit in zorg- en welzijnsrelaties. Seksuele gezondheidsbevordering is een vorm van gezonde leefstijl bevordering, waarvoor ook gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Het ministerie van VWS zal daarover met gemeenten in gesprek gaan. Ook zal het kabinet zich blijven inzetten op het bestrijden van soa’s en hiv. Nederland is een van de eerste landen waarbij het binnen handbereik is om jaarlijks 0 nieuwe hiv-besmettingen te behalen, door via de tijdelijke PrEP-regeling preventieve hiv-zorg te leveren. In de aanpak is tevens aandacht voor het verbeteren van seksuele gezondheid op de BES-eilanden.

Diverse partijen

Deze beleidsvisie en speerpunten zijn tot stand gekomen met input van diverse partijen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals het RIVM, GGD-GHOR Nederland en diverse coördinerende centra voor seksuele gezondheid (CSG) van de GGD’en, Rutgers en Aidsfonds – Soa Aids Nederland.


Lees het originele artikel