Provinciale Staten hebben afgelopen vrijdag besloten tot een snelle informatieronde via een motie. Daarbij was de keuze gemaakt voor 2 informateurs, waarvan Karla Peijs afgelopen vrijdag al bekend was. Naast Karla Peijs hebben de 6 betrokken partijen Lambert Verheijen gevraagd als informateur.

Karla Peijs is onder andere minister van Verkeer en Waterstaat (CDA) geweest en commissaris van de Koningin in Zeeland. Lambert Verheijen was tot mei 2021 dijkgraaf van het Waterschap Aa en Maas en daarvoor onder andere gedeputeerde in Noord-Brabant (PvdA).


Lees het originele artikel