Lees het originele artikel

Gemeenten, waterschap, Evides en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Daarop letten ze bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook bij groenbeheer en wegonderhoud. Wat de overheden gaan doen, leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. Het concept is gereed en wordt de komende maanden voorgelegd aan Zeeuwse besturen.

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast bij stortbuien of langdurige regenval. Of aan bruggen die uitzetten en niet meer dichtkunnen als het erg warm is. Tijd voor actie!

Videoboodschap kernteam klimaatadaptatie

Steeds extremer

Gedeputeerde Anita Pijpelink is voorzitter van het samenwerkingsverband klimaatadaptatie. Zij ziet de gevolgen van klimaatverandering om zich heen. “In de droge zomers van de afgelopen jaren verdorren planten en bomen en is er minder drinkwater voor de dieren. Op termijn verandert de Zeeuwse natuur door het verschuiven van de seizoenen. Ook Zeeuwse boeren en fruittelers ondervinden schade door langdurige droogte en gebrek aan zoet water. Deze klimaateffecten worden de komende jaren steeds extremer.”

Hoewel we tijd hebben om ons aan te passen, is stilzitten en afwachten geen optie meer. “Dat is de reden dat de Zeeuwse overheden in 2019 besloten om samen aan de slag te gaan”, aldus de gedeputeerde. “Anderhalf jaar later presenteren we wij met gepaste trots het resultaat van deze samenwerking: het concept van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ). Een document dat het resultaat is van veel onderzoek en overleg met tal van Zeeuwse partijen. Maar vooral ook een document dat een basis wil zijn voor concrete acties. We denken dat we een goede balans hebben gevonden tussen regionale ambities en ruimte voor maatwerk op lokaal niveau. Het is mooi om te kunnen concluderen dat samenwerking loont!”

Consultatie Zeeuwse overheden

De leden van het bestuurlijk kernteam klimaatadaptatie hebben de KasZ op 16 december 2020 aangeboden aan de Zeeuwse overheden. Wethouder Peter Hoek is een van hen. Hij zal de strategie bespreken in het College en aanbieden aan de raad. “Aan betrokken besturen wordt gevraagd om overwegingen aan te geven. In raadsvergaderingen en andere overlegorganen wordt de komende maanden tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan over de strategie. Deze consultatieronde is een zeer belangrijke stap in het proces. Dit is namelijk hét moment om bij te sturen op de inhoud van de strategie voordat deze medio 2021 wordt vastgesteld”.

Van en voor ons allemaal

Philipp Keller is namens waterschap Scheldestromen lid van het kernteam. Hij heeft waterveiligheid als topprioriteit. “We zorgen ervoor dat Zeeland elke dag droge voeten houdt. Aanpassen aan extremer weer is verweven in onze basistaken. Zo zijn we met onze sterke dijken en duinen voorbereid op een stijgende zeespiegel. Ook denken we met andere overheden na hoe we wateroverlast kunnen beperken en de gevolgen van extreme droogte kunnen voorkomen. Deze klimaatstrategie geeft aan hoe we dit in Zeeland samen aan willen pakken. Aanpassen aan klimaatverandering is daarmee van en voor ons allemaal.”

Meer weten?

Wilt u weten wat u kunt doen? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl

Klimaat: aanpassen aan extremer weer


Lees het originele artikel