Lees het originele artikel

Na de zomervakantie zullen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima, op 27 augustus, een streekbezoek brengen aan Walcheren. Het bezoek staat in het teken van de duurzame toekomst van de Zeeuwse Delta. Daarin komen de ontwikkelingen en samenwerkingen op het gebied van toerisme, natuur en wonen aan bod. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken in dat kader Vlissingen, Middelburg, Veere, Serooskerke en Domburg.

De route

De Koning en Koningin Máxima beginnen hun route door Walcheren in Vlissingen. Op het Scheldekwartier gaan ze in gesprek over de voortgang van het compensatiepakket voor de marinierskazerne ‘Wind in de Zeilen’. Daarna bezoekt het Koninklijk Paar in Middelburg het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). Hier laten studenten van het mbo, hbo, wo en vertegenwoordigers van bedrijven zien hoe ze samen oplossingen zoeken voor de uitdagingen op het gebied van water, energie en voedsel.

In Veere maken de Koning en Koningin Máxima een wandeling door de stad en wordt in Museum Veere de geschiedenis van de stad toegelicht. Ook zullen zij hier de 16e eeuwse stadhuisbeelden bekijken. Op het bordes van het Oude Stadhuis reikt burgemeester Frederiek Schouwenaar de vergulde zilveren beker van Maximiliaan van Bourgondië uit aan de Koning. Als Markies van Veere mag Koning Willem-Alexander als enige uit de beker drinken. Voorheen werd de titel gedragen door toenmalig Koningin Beatrix. Officieel doet de vorst dit tijdens zijn/haar eerste bezoek aan Veere.

De volgende stop is in Serooskerke. Hier wordt gesproken over verzilting. Het Koninklijk Paar bezoekt in dat kader een zoetwaterbassin in Serooskerke. Een particulier initiatief waar boeren in droge periodes gebruik van kunnen maken om hun gewassen te besproeien. Het streekbezoek wordt afgesloten in Domburg. Hier zullen de Koning en Koningin Máxima gesprekken voeren over de relatie tussen toerisme en leefbaarheid. Ook worden zij bijgepraat over hoe we gebruik maken van onze ligging voor eigen evenementen op het gebied van sport en cultuur.

Samenwerken

Commissaris van de Koning Han Polman over het bezoek: “Doel van het streekbezoek is om te laten zien op welke manieren we in Zeeland samenwerken aan een goede duurzame toekomst van de Zeeuwse Delta. Aan de Koning en Koningin Máxima laten we zien en horen hoe we daarvoor onze krachten bundelen.”

De vorige keer dat Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een streekbezoek aan Zeeland brachten, was in 2018 op Tholen en Schouwen-Duiveland.


Lees het originele artikel