Huur je een corporatiewoning, dan kun je ermee te maken krijgen dat de woning wordt gerenoveerd of dat er sloop/nieuwbouw nodig is. Dat kan tot vervelende situaties leiden als al het achterstallig onderhoud in één keer wordt uitgevoerd en de werkzaamheden uitlopen. Daarom hebben we de afspraken die gelden bij renovatie en bij sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen, aangescherpt. Huurders krijgen meer invloed en rechten bovenop wat wettelijk is bepaald.

Er zijn onder andere betere afspraken gemaakt over de vergoeding die huurders krijgen als hun huis moet worden gerenoveerd terwijl ze in de woning blijven wonen. En er is afgesproken dat huurders die onkosten moeten maken na verduurzamingsmaatregelen, proactief worden gecompenseerd.

Vergoeding bij renovatie

Als een woningcorporatie een bewoond huis wil renoveren, krijgt de huurder een basisvergoeding van 600 euro. De huurder ontvangt daarnaast een compensatie van 50 euro per dag als de werkzaamheden langer dan 10 dagen duren. Als werkzaamheden uitlopen en langer dan 24 dagen duren, worden afspraken op maat gemaakt om het verminderd woongenot te compenseren. Daarbij wordt ook de bewonerscommissie betrokken.

Compensatie bij verduurzaming

De vergoeding geldt niet voor kleinschalige verduurzamingsmaatregelen die binnen 5 werkdagen kunnen worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van dubbel glas of een cv-installatie. Ook bij het aardgasvrij maken van een woning, gelden de afspraken niet. Wél krijgen huurders compensatie voor eventuele gevolgschade, bijvoorbeeld als er gordijnen moeten worden vervangen omdat er nieuwe kozijnen en ruiten zijn geplaatst.

Informeren en betrekken van huurders

De al bestaande afspraken over de inbreng van huurders zijn verduidelijkt op punten waar misverstanden over ontstonden. De huurderskoepels worden op regelmatige basis geïnformeerd en betrokken, zodat zij hun rol beter kunnen vervullen voor de huurders.

Amsterdamse Kaderafspraken

De Amsterdamse kaderafspraken gelden voor huurders van corporaties met een reguliere huurovereenkomst, in een complex waar renovatiewerkzaamheden of sloop/nieuwbouw uitgevoerd gaan worden. Deze Amsterdamse afspraken vormen een aanvulling op de bestaande landelijke, regionale en stedelijke wet- en regelgeving.

Meer informatie

Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering


Lees het originele artikel