Lees het originele artikel

In Amsterdam experimenteren we sinds 2018 met de mogelijkheid om bij te verdienen in de bijstand. Aan dit experiment doen ruim 5.000 mensen mee. Zij ontvangen een premie als zij naast de bijstand aan het werk gaan. De deelnemers blijken ruim 2 keer vaker werk te vinden dan mensen die geen bijverdienpremie ontvangen. Zij hoeven hierdoor geen beroep meer te doen op de bijstand. Daarnaast starten deelnemers aan het experiment vaker met parttime werk naast de uitkering.

Het Amsterdamse experiment loopt nog tot 1 maart 2021, maar lijkt nu dus al een succes. Doordat meer mensen aan het werk gaan, lopen de kosten die we als stad kwijt zijn aan bijstandsuitkeringen flink terug. Hiermee worden de kosten voor de bijverdienpremie ruimschoots gecompenseerd.

Bijverdienpremie

De bijverdienpremie bedraagt 50% van het inkomen dat de deelnemers bijverdienen, tot maximaal € 200,- per maand. Ruim 5.000 mensen hebben zich aangemeld voor de premie. Zo’n 750 mensen uit deze groep doen mee met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van begeleiding.

Belangrijkste tussentijdse conclusies

  • In de groep met deelnemers vinden ruim 2 keer zoveel mensen werk (18%) als in een vergelijkbare groep met niet-deelnemers (8%).
  • Vooral mensen ouder dan 50 jaar die langer dan 2 jaar een uitkering ontvangen, stromen uit.
  • Ruim een kwart (27%) van de deelnemers is gestart met parttime werk.
  • Met de lagere kosten die we nu als stad kwijt zijn aan bijstandsuitkeringen compenseren we de kosten voor de bijverdienpremie.
  • Er kunnen (nog) geen verschillen worden gerapporteerd tussen 3 verschillende vormen van begeleiding: zelfregie, extra aandacht en de vergelijkingsgroep (care as usual).

Landelijke experimenten

Naast het experiment in Amsterdam vinden er in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 6 experimenten plaats in Utrecht, Groningen, Wageningen, Nijmegen, Deventer en Tilburg. Deze landelijke experimenten zijn anders van opzet dan het Amsterdamse experiment. Zo loopt het Amsterdamse experiment langer (3 jaar in plaats van 2 jaar) en heeft het meer deelnemers. We verwachten daardoor meer inzicht te krijgen in de effecten op de lange termijn. De 6 andere gemeenten hebben begin mei hun resultaten en ervaringen gepresenteerd.

Meer weten


Lees het originele artikel