Lees het originele artikel

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Nederland heeft een goede uitgangspositie in deze industrie. Die moeten we wel versterken. Publieke financiering via de IPCEI’s voor chips is nodig, omdat er binnen deze specifieke projecten nu een financieringstekort is en omdat deze ontwikkeling, vanwege het hoge risicoprofiel, anders niet goed wordt doorgezet. Bovendien trekken we zo ook meer private financiering aan. Investeren is essentieel vanwege de grote mondiale concurrentiestrijd rondom deze sleuteltechnologie.”

Halfgeleiders zijn onmisbaar voor de moderne, digitale en duurzame samenleving die Nederland wil zijn. Er is bijna geen apparaat dat zonder halfgeleiders functioneert. Ze zitten bijvoorbeeld in een betaalpas, elektrische tandenborstel, datacenters, computers, fabrieken, straaljagers, auto’s, echo apparatuur, MRI-scanners. Vooruitgang in microchips is hard nodig voor nieuwe ontwikkelingen in verduurzaming, gezondheidszorg, landbouw en veilige communicatie.

Sinds eind september 2023 is ook de EU Chips Act in werking. Hiermee wordt de  productie en innovatie van microchips in de Europese Unie gestimuleerd. Dat moet leiden tot voldoende beschikbaarheid van microchips voor Europese producten, betrouwbare toelevering, minder afhankelijkheid van andere landen en de ontwikkeling van de meest innovatieve oplossingen.

Nederlandse IPCEI-projecten halfgeleiderindustrie

Voor vier goedgekeurde innovatieve Nederlandse projecten, waaraan meerdere bedrijven en kennisinstellingen meewerken, is nu financiering toegekend. Het betreft radar- en 6G-technologie (beiden onder leiding van NXP), het realiseren van de nieuwste machines voor geavanceerde halfgeleider productie (project onder leiding van ASML) en volledige geautomatiseerde testsystemen (onder leiding van Nearfield Instruments). Het vijfde door de EU goedgekeurde Nederlandse project onderzoekt alternatieve financiering, omdat de Nederlandse IPCEI-subsidie hiervoor onvoldoende is.

6G-technologie

Het betreft de ontwikkeling van de volgende generatie microchips (halfgeleiders) door NXP. Dit zijn chips die in staat zijn om doorlopend tussen een voorwerp en zijn omgeving te communiceren via 6G-technologie. Belangrijk voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de energietransitie.

Radartechnologie

Dit project draait om digitale radartechnologie in microchips op hogere frequenties door NXP. Het doel is de ontwikkeling van een nieuw type chip die de functie van zender, verwerker en ontvanger (transceiver en processor) van informatie combineert. Een dergelijk ontwerp biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld industrie, landbouw en gezondheidszorg.

Volgende generatie chipproductiemachines

Om de kleinste chips met meer functies, minder materiaal- en energieverbruik te kunnen produceren, zijn steeds betere machines nodig. ASML is de volgende generatie chipproductiemachines, die hiervoor nodig zijn, aan het ontwikkelen. Via dit project wordt een machine beschikbaar gesteld aan Europese (kennis)partners. Zij kunnen zo kennis opbouwen om te komen tot de volgende generaties chips.

Volledig geautomatiseerd testsysteem voor microchips

Nearfield Instruments werkt aan een volledig geautomatiseerd testsysteem. Met de mogelijkheid om steeds kleinere chips te maken, moet ook de inspectie en het testen in deze ontwikkeling mee om de kwaliteit van de microchips te garanderen. De mkb-onderneming werkt aan een volledig geautomatiseerd testproces met de grootste precisie op deze kleine structuren. Dit levert veel tijdwinst op in de productie van betrouwbare microchips.

IPCEI’s

ICPEI’ zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU. Naast halfgeleiders gaat het om onder meer waterstof en cloudinfrastructuur. Deze projecten gaan nu van start en zijn van groot belang voor de banen en inkomsten van (over)morgen. Deze staatssteun aan individuele bedrijven is beperkt tot alleen de noodzakelijke en proportionele steun, zonder gezonde (markt)concurrentie te verstoren.


Lees het originele artikel