Lees het originele artikel

Arends is ruimtelijk adviseur bij Stadsontwikkeling Rotterdam en nauw betrokken bij de hoogbouwvisie 2019 van de stad.

Realiseren van gemeenschappen

In de in aanbouw zijnde toren CasaNova, onderdeel van het hoogbouwcluster in het Wijnhavengebied, vertelt hij dat er inmiddels al een nieuwe generatie torens in de stad wordt neergezet. Architecten zijn volop bezig met het in de praktijk brengen van die nieuwe hoogbouwvisie waarin veel meer is nagedacht over het faciliteren van ontmoetingen en het realiseren van gemeenschappen. The Muse en CasaNova is daar het voorbeeld van. Ze zijn op eenzelfde sokkel gebouwd. Beiden stonden als een eenheid in de ontwerpfase al model (2013 en 2017) voor de hoogbouwvisie van de stad.

Bekijk onderstaande video met stedenbouwkundige en planoloog Emiel Arend, opgenomen op grote hoogte. De tekst gaat verder onder de video.

Gebouwen en gemeenschappen slim aan elkaar knopen

‘Daar gaan de tweehonderd kopers veel met elkaar delen, zoals een dakterras, hotelkamers van de bewoners voor bijvoorbeeld hun gasten, co-werkplekken, fitness, parkeerplekken en worden er nog allerlei service- en pakketdiensten aangeboden’, vertelt de architect Caro van de Venne van Barcode Architects uit Rotterdam. ‘Daarbij hebben ze het genot van wonen in de stad en het comfort.’ In de stad gaat het wat haar betreft om een netwerk waarin gebouwen en gemeenschappen slim aan elkaar worden geknoopt. ‘Niet meer tweedimensionaal, maar driedimensionaal.’

Meer gemeenschappelijke ruimtes

Arends vindt het wel goed om te zien dat wat we drie jaar geleden bedacht hebben, nu ook daadwerkelijk in de stad wordt gerealiseerd. ‘De torens in het verleden kenden weinig of geen gezamenlijke ruimtes, waar je medebewoners tegenkwam. De gebouwen hadden vaak enkel een hal met twee liften en vierhonderd brievenbussen. ‘Dat stimuleert niet ontmoeting en gemeenschap, maar werkt ondermijning en eenzaamheid in de hand’, zegt Arends.

Opzetten van verticale wijken

Nu is er met de hoogbouwvisie veel meer oog voor het opzetten van verticale wijken waarin je niet alleen woont, maar waar je ook samenwoont met je buren. Dat was juist ook zo progressief aan die hoogbouwvisie van Rotterdam, stelt Van de Venne: ‘Waar het vroeger veel meer ging om de bouwregels, gaat het in die nieuwe visie ook veel meer om het organiseren van gemeenschappen en die met elkaar samenbrengen. Ons plan voor de CasaNova en The Muse was het maken van een verticale buurt, waar je elkaar als bewoner dus dus veel meer tegen kan komen.’

Veertig tot vijftig torens in aantocht

Naast The Muse en CasaNova noemt Arends ook de Maasbode als een ‘spectaculair voorbeeld’ van het nieuwe hoogbouwen. ‘Dat is de eerste toren waarin de lift niet in de kern van het gebouw is gesitueerd, maar juist aan de zijkant. Dat geeft de mogelijkheid om met hofjes te gaan werken, gezinswoningen te maken.’

Voor de komende 10 jaar zijn er in Rotterdam zo’n veertig tot vijftig torens in aantocht. Sommigen zijn nog onderwerp van studie of liggen nog op de tekentafel, maar dat er verder wordt gewerkt aan die nieuwe generatie is een feit.


Lees het originele artikel