Lees het originele artikel

De APV wordt regelmatig herzien, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetten of omdat regels in de praktijk anders blijken uit te werken dan vooraf gedacht. Maar ook nieuwe ontwikkelingen in de stad en samenleving vragen soms om (nieuwe) spelregels.

Zo heeft Zwolle de afgelopen jaren te maken met een toename van criminaliteit, drugsgebruik en verwarde personen. Soms vinden illegale activiteiten plaats onder de dekmantel van een bedrijf. De burgemeester kan daarom bepaalde bedrijfsactiviteiten verbieden in specifieke gebouwen of gebieden om de overlast voor de omgeving te beperken en/of als het vermoeden bestaat dat daar strafbare feiten worden gepleegd.

Zwolle is een levendige stad met veel grotere en kleinere evenementen. De regels voor het evenementenbeleid sloten niet op alle onderdelen goed aan op de APV. Zo kan aan de organisatoren van evenementen bijvoorbeeld gevraagd worden geen drank in glas te schenken, terwijl dat verbod niet geldt voor de horeca daaromheen. De APV maakt het mogelijk dat bij evenementen ook aan de (nabijgelegen) horeca een verbod op het gebruik van glas kan worden opgelegd. Ook is er nu meer duidelijkheid over de geluidnormen voor kleine evenementen die zonder vergunning plaatsvinden.

Een andere trend is die van de deel-samenleving, waarin meerdere huishoudens het gebruik van goederen of voertuigen delen. Zwolle kent al deelauto’s en fietsen, en verwelkomt binnenkort ook elektrische deelscooters. Om het aantal deelvoertuigen in de stad in goede banen te leiden willen B en W dat aanbieders van deelfietsen en -scooters een vergunning aanvragen. Daarin kunnen afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld overlast in de openbare ruimte te voorkomen.

Steeds vaker zoeken mensen in hun vrije tijd het groen en het water in en om Zwolle op om daar te recreëren. Vorig jaar groeide het aantal bootjes op de Zwolse wateren sterk. Mogelijk was dit mede een gevolg van de coronamaatregelen. De extra levendigheid is leuk, maar verstoorde ook de rust van aanwonenden. De gemeente werkt daarom nu aan een visie op waterbeleving en wil duidelijker afspraken maken met verhuurders van boten. De APV biedt nu de juridische basis om de recreatie op en aan het water beter te regelen, zodat iedereen daarvan kan blijven genieten en de overlast wordt beperkt.

Als ook de gemeenteraad kan instemmen met de wijzigingen in de APV zal die naar verwachting in juni in werking treden.


Lees het originele artikel