Lees het originele artikel

Om mensen met schulden beter te helpen, is op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) ingegaan. De wet voorkomt dat inwoners te veel aflossen en te weinig geld overhouden om van te leven. 

De nieuwe wet regelt dat mensen hun schuld terugbetalen, maar ook een bepaald bedrag overhouden om van te kunnen leven. Dit heet de beslagvrije voet. Inwoners die hiermee te maken hebben ontvangen een brief van de gemeente.  

Wat verandert er?

Iedereen met schulden gaat vanaf 2021 zijn schulden afbetalen. Voor mensen met een minimuminkomen geldt dat zij 5 procent van hun inkomen betalen om de schuld af te lossen. Soms hebben mensen een lager inkomen, bijvoorbeeld omdat zij een huisgenoot hebben of omdat zij geen aanvullende uitkering willen. Deze inwoners hoefden hun schuld aan de gemeente nog niet terug te betalen. Dat gaat nu veranderen. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen geprikkeld blijft om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Alleen wie in de schuldhulpverlening of in de WSNP zit hoeft dit niet. 

Ook wordt de beslagvrije voet nu berekend op basis van informatie van de Belastingdienst en de polis-administratie van UWV. Hiermee wordt het bestaansminimum van inwoners beter beschermd. Voorheen moesten inwoners zelf een groot deel van hun inkomsten en uitgaven doorgeven. Hier ging het vaak mis. Gegevens werden niet of onjuist aangeleverd. Dit zorgde vaak voor een te lage beslagvrije voet, waardoor inwoners te veel aflossen en te weinig geld overhouden om van te leven. Met de nieuwe wet gebeurt dat niet meer. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om de beslagvrije voet te berekenen. Schulden bij de overheid hebben voorrang op andere schulden. Inwoners kunnen zelf de beslagvrije voet berekenen op  de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Daarnaast krijgen inwoners, bij meerdere beslagleggingen, één aanspreekpunt: een coördinerend deurwaarder. 

Brede schuldenaanpak

De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van een brede schuldenaanpak van het kabinet. Het gaat om meerdere wetswijzigingen om de schuldenproblematiek terug te dringen. Het kabinet werkt hierin samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. 


Lees het originele artikel