Vrijdag 23 juni debatteerden Provinciale Staten over de voortgang van de formatie. De 2 formateurs, Bert Pauli en Erik van Merrienboer, zijn met een motie door Provinciale Staten aangesteld en aan de slag gegaan om te kijken of de VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant samen een stabiel provinciebestuur kunnen vormen. De onderhandelaars van die partijen zijn tot een akkoord gekomen.

Verschillende partijen moeten het akkoord nog wel voorleggen aan hun leden, voordat de gemaakte afspraken definitief zijn. Dat doen zij de komende week. De verwachting is dat het bestuursakkoord op 1 september gepresenteerd kan worden.


Lees het originele artikel