Lees het originele artikel

Het vierjarig Onderzoeksprogramma Kinderarmoede is een initiatief van de gemeente Rotterdam en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het onderzoek start 1 februari onder leiding van prof. dr. Nicole Lucassen, bijzonder hoogleraar Kinderarmoede bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), en dr. Mariëtte Lusse, lector Kinderarmoede bij de Hogeschool Rotterdam (HR). Beiden zijn de eerste (bijzonder) hoogleraar en lector Kinderarmoede in Nederland.

Doel

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat opgroeien in armoede een bedreiging is voor de sociale, emotionele, fysieke, cognitieve en gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar er is nog een gebrek aan kennis over wat hiertegen werkt, voor wie en hoe. Het nieuwe onderzoek moet hier antwoord op geven, zodat kinderen die opgroeien in armoede hun talenten kunnen ontplooien. De unieke samenwerking zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van kinderarmoede.

Maatwerk

Bijzonder hoogleraar Nicole Lucassen: ‘Vanuit de wetenschap verwachten we dat een combinatie van financiële, maatschappelijke en sociale ondersteuning kan helpen in het bestrijden van de negatieve effecten van opgroeien in armoede. Hoe dit uitwerkt in de praktijk gaan we verder onderzoeken.’ Geen gezin is hetzelfde. Daarom is aandacht voor maatwerk belangrijk. ‘Omgaan met armoede is complex en kan leiden tot verlegenheid bij professionals. Daarom gaan we samen met professionals, kinderen, jongeren en ouders kennis vergaren om professioneel handelen te versterken’, vult lector Mariëtte Lusse aan.


Lees het originele artikel