Lees het originele artikel

Een deel van de medewerkers van de gemeente Amsterdam ervaart discriminatie en racisme op het werk. Dit blijkt uit 2 onafhankelijke onderzoeken.

Voor het KIS onderzoek naar institutioneel racisme, dat in opdracht van het ministerie van BZK is gedaan, hebben we ons aangemeld. Van het onderzoek naar discriminatie op de werkvloer zijn we zelf opdrachtgever.

Conclusies

Uit de onderzoeken komt naar voren dat racisme niet altijd wordt herkend en er daardoor ook niet altijd tegen wordt opgetreden. De belevingswereld van de leidinggevende en medewerker liggen vaak ver uit elkaar. Leidinggevenden weten ook niet altijd hoe ze moeten handelen als er signalen zijn over discriminatie en uitsluiting. Medewerkers geven in de onderzoeken aan direct het positieve effect te merken als een leidinggevende wel weet hoe er gehandeld moet worden.

Wat gaan we doen?

De onderzoeken bevestigen dat we nog veel moeten doen om discriminatie en racisme tegen te gaan. We zetten daarom in ieder geval alvast de volgende stappen:

  • Er komt een extern steun- en meldpunt waar medewerkers terechtkunnen met signalen, om twijfels te bespreken en voor steun.
  • De gemeente gaat externe vertrouwenspersonen aannemen, zodat werknemers zich vrijer voelen om een melding te doen.
  • De bestaande interne meldingsprocedure wordt versterkt door er externe expertise over discriminatie en racisme bij te betrekken.
  • Leidinggevenden worden geholpen bij het voeren van het gesprek over discriminatie en racisme binnen hun eigen teams. Daarnaast wordt discriminatie en racisme een vast onderdeel van het leertraject voor leidinggevenden.


Lees het originele artikel