Lees het originele artikel

Afgraven en  afvoeren

Het gaat in alle gebieden vooral om het afgraven en afvoeren van grond. Dit is nodig, omdat bodemonderzoek heeft aangetoond dat er teveel meststoffen in de bodem zitten. Ook is er sprake van verdroging. Door de bovenlaag af te graven, komt het grondwater dichter bij het oppervlak. Dit is beter voor de natuur. Door de oorspronkelijke schrale en natte situatie te herstellen, wordt er in de nabijheid van de voormalige Oude Strijper Aa het zogenaamd Elzenbroekbos ontwikkeld. Hierin komt onder andere de zwarte els en planten als Grote wederik en Gele lis te staan. Op andere plekken komt er natte heide. De heide bestaat voornamelijk uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone dophei.

In opdracht van

De werkzaamheden in de Riesten en de Strijperheg voert Staatsbosbeheer uit in opdracht van de provincie Noord-Brabant vanuit het provinciale Natuurbeheerplan. Het gaat hier voornamelijk om grond van Staatsbosbeheer, maar ook om een aantal  percelen van de provincie Noord Brabant, gemeente Heeze-Leende en een agrariër. De werkzaamheden in de Gastelse ontginning voert Staatsbosbeheer op eigen grond uit vanuit het  N2000 beheerplan Leenderbos.

Planning

Aanvankelijk was het plan om het natuurontwikkelingsproject van Staatsbosbeheer tegelijkertijd met het Beekherstelproject uit te voeren. Helaas waren bij de start van de uitvoering van ons project nog niet alle gronden beschikbaar voor het project van Staatsbosbeheer. Dit project is daarom iets later gestart en uiterlijk april 2021 gereed. We houden u op de hoogte van alle vorderingen!


Lees het originele artikel