Lees het originele artikel


De internationale omgeving verandert snel en ingrijpend. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct gevolgen voor onze eigen veiligheid, vrijheid en voor onze welvaart. De oorlog in Oekraïne raakt ons allen en is des te meer reden onze diplomatieke inzet wereldwijd te versterken. Daarom krijgen de ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking extra geld.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in 2023 ruim € 3,8 miljard te besteden. Het ontwikkelingsbudget gaat omhoog, er komt € 500 miljoen per jaar bij. Ook de minister van Buitenlandse Zaken krijgt extra geld, voor onder meer de versterking van het netwerk van ambassades.

Stimuleren buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Het kabinet maakt €134 miljoen extra vrij om hulp en handel in het buitenland beter te combineren. Hierdoor komt het volledige jaarlijkse bedrag hiervoor op €518 miljoen. Met dit geld wil het kabinet Nederlandse bedrijven stimuleren om te investeren in ontwikkelingslanden. Dit is nodig omdat de democratie wereldwijd onder druk staat. Bijvoorbeeld door de Russische inval in Oekraïne.

Europa belangrijker dan ooit

Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt Europa weer geconfronteerd met een groot conflict. De EU moet als geopolitieke macht de eigen strategische autonomie en veiligheid beter kunnen bewaken. De EU-eenheid is daarom belangrijker dan ooit. De afdrachten aan de Europese Unie, ongeveer € 11,4 miljard, blijven daarom van wezenlijk belang.

Uitbreiding humanitaire hulp en opvang in de regio

Meer dan 300 miljoen mensen hebben op dit moment te maken met natuurrampen, epidemieën of geweld. Hulp is daarom hard nodig. Het budget voor humanitaire hulp neemt in 2023 toe met €184 miljoen tot een totaal van €520 miljoen per jaar. Om de druk op de Nederlandse asielopvang niet verder te laten toenemen, komt er daarnaast extra geld vrij om de opvang in de regio te verbeteren.

Klimaat

Klimaat en klimaatverandering zijn urgente thema’s die niet stoppen bij de landsgrenzen, dus helpt Nederland landen met verduurzaming. Met onder andere €109 miljoen extra voor klimaat in 2023. Dit geld zet Nederland in voor onder meer investeringen in groene energie in Afrika, verminderde ontbossing en versterking van weerbaarheid voor de meest kwetsbare mensen.

Bevorderen van wereldwijde mensenrechten

Om de mensenrechten in de wereld de verbeteren, maakt het kabinet vanaf 2023 ieder jaar €4 miljoen extra vrij. Ook wil zij de internationale rechtsorde versterken en zo zorgen voor een stabielere en veiligere wereld. Voor het beschermen en bevorderen van mensenrechten is in totaal €67,4 miljoen beschikbaar op de begroting van Buitenlandse Zaken. De extra impuls van 4 miljoen wordt deels ingezet voor extra personele kracht op het gebied van mensenrechten.

Uitbreiding netwerk ambassades

Een sterk netwerk van ambassades en consulaten in de wereld is onmisbaar voor de wereldwijde belangen van Nederlandse burgers en ondernemers. Daarom gaat er in 2023 €29 miljoen extra naar versterking van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Bijvoorbeeld om extra personeel aan te nemen bij ambassades en consulaten. Dit bedrag stijgt naar €40 miljoen in 2024 en €52 miljoen in 2025.


Lees het originele artikel