Lees het originele artikel


(06 oktober 2023)

Het project ‘Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland’ is op donderdag 21 september gelanceerd. Met dit project wil de provincie praktische en haalbare ideeën ophalen die een positieve impact kunnen hebben op het landelijk gebied.

Inwoners kunnen meedoen aan een prijsvraag door ideeën of projecten in te dienen die bijdragen aan de thema’s uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), zoals Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed of Recreatie. 

Prijsvraag

Inwoners van de provincie Noord-Holland krijgen de gelegenheid om hun ideeën voor het landelijk gebied in te dienen. De indieners van de winnende ideeën krijgen financiële ondersteuning om hun ideeën waar te maken. Daarnaast krijgen ze advies en coaching bij de uitvoering van hun project.
De inschrijving voor de prijsvraag is geopend tot en met 1 december 2023. Meer informatie over de prijsvraag en deelnamecriteria is te vinden op de website van Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland

Provincie zoekt projecten voor innovatie in het landelijk gebied

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (Coördinatie Provinciaal Programma Landelijk Gebied-PPLG): “Er gebeurt al enorm veel moois in Noord-Holland, daar zijn we erg blij mee en trots op. Maar de oplossing bieden kunnen we niet alleen. Om samen de opgaven van het PPLG te bespoedigen, is vanuit de provincie het programma Toekomstversnellers opgezet. Ik nodig ondernemers, gemeenten en inwoners van harte uit mee te doen aan dit programma. Als mensen vanuit meerdere standpunten naar een vraagstuk kijken, leidt dat vaak tot betere oplossingen. Ik ben heel benieuwd naar de inzendingen.”

Provinciaal Programma Landelijk Gebied 

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) ‘Buitengewoon Noord-Holland!’ is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied leefbaar en gezond te houden. Het landelijk gebied is nog niet in balans. Zo is de natuur-, bodem- en waterkwaliteit op veel plekken niet goed, verandert het klimaat, staat de waterbeschikbaarheid onder druk en zorgt bevolkingsgroei ervoor dat anders met de ruimte moet worden omgegaan. In het PPLG staan daarom klimaatbestendigheid, een sterk water- en bodemsysteem, biodiversiteit en sociaaleconomische vitaliteit centraal. 


Lees het originele artikel