Lees het originele artikel

Uit een eerste inventarisatie van deze reacties blijkt dat alle betrokkenen vinden dat actie nodig is om de zorg voor kinderen met complexe problemen, specialistische- en levens brede vraagstukken beter te organiseren. Wel is er verdeeldheid als het gaat over hoe tot oplossingen te komen.

De bedoeling van het kabinet is om duidelijkere spelregels op te stellen voor gemeenten en aanbieders, waardoor er meer tijd ontstaat voor het verlenen van zorg en er minder administratieve lasten zijn. In de reacties geven sommige partijen aan graag meer regulering te zien als het bijvoorbeeld gaat over regionale samenwerking, terwijl andere partijen dit niet wettelijk vast willen leggen.

Consultatie

In de periode van 10 juli tot en met 6 september 2020 was het voor iedereen mogelijk om een reactie te geven op het wetsvoorstel. Op dit moment bestudeert het ministerie van VWS alle reacties om te onderzoeken wat inhoudelijk met de reacties gedaan kan worden.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) droeg per 25 september de jeugdportefeuille over aan Staatssecretaris Blokhuis. De staatsecretaris heeft ook de behandeling van het wetstraject overgenomen. Het streven is om het wetsvoorstel rond de jaarwisseling naar de Raad van State te versturen.


Lees het originele artikel