Lees het originele artikel

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel van LEADER is om inwoners en organisaties in plattelandsgebieden samen te brengen en na te laten denken over de toekomst van hun eigen omgeving. In alle drie aangewezen gebieden is een Lokale Actiegroep verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

LEADER-programma

Elk gebied heeft in een zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie aangegeven welke thema’s zij de komende jaren zelf belangrijk vinden en wat voor soort projecten ze graag willen stimuleren. Per gebied is er een adviseur beschikbaar om potentiële aanvragers te begeleiden. Verantwoordelijk gedeputeerde Femke Wiersma: “We zijn erg blij dat deze drie gebieden de komende jaren invulling aan het LEADER-programma gaan geven. Er liggen mooie kansen om projecten vanuit de mienskip te stimuleren en het Friese platteland daarmee een impuls te geven.”

Financiering

Vanuit de EU wordt €5.604.526,- voor het LEADER-programma beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door €1.120.906,- gemeentelijk geld en €4.483.620,- provinciaal geld, waardoor het totale bedrag uitkomt op €11.209.052,-. Inwoners en organisaties met ideeën in de genoemde regio’s kunnen aanspraak maken op bijdragen van minimaal €50.000,- tot maxmaal €125.000,-. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan de doelen die de gebieden zelf geformuleerd hebben in een Lokale Ontwikkelingsstrategie.

LEADER

In de jaren 2024-2027 kan LEADER-subsidie worden aangevraagd. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld. De adviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/leader(eksterne keppeling)


Lees het originele artikel