Wie wel eens op zoek is geweest naar een sociale huurwoning in Amsterdam weet: het is een kwestie van wachten. Láng wachten. Als je geen urgentieverklaring hebt, is er geen manier om sneller aan de beurt te zijn. Een nieuw verdeelsysteem gaat daar verandering in brengen.

De verdeling van sociale huurwoningen gaat veranderen in 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Deze verandering is nodig om huishoudens met een dringende wens om te verhuizen, meer kans op een woning te geven. Vanaf dinsdag 2 juni kunt u een reactie geven op de plannen.

Niet meer alleen inschrijftijd

Op dit moment wordt bij het verdelen van de woningen alleen gekeken naar de inschrijftijd, dus naar hoelang iemand al wacht op een woning. Het nieuwe systeem werkt met punten. De inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Voor elk jaar dat je staat ingeschreven en op de wachtlijst staat, bouw je een punt op. Die punten blijf je als woningzoekende altijd behouden, tot het moment dat je een woning gevonden hebt. Nieuw zijn de zoekpunten en situatiepunten.

Zoekpunten en situatiepunten

Naast de inschrijftijd gaan ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol spelen. Als je actief zoekt naar een woning, bouw je meer zoekpunten op. Zo heb je zelf meer invloed op het krijgen van een woning. Situatiepunten bouw je alleen op als je specifieke dringende omstandigheden hebt.

Over welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen, hebben inwoners uitgebreid mogen meedenken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Daarin hebben zij 3 voorrangssituaties bepaald: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Deze specifieke omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel.

Opbouw van punten

Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, actief zoeken en omstandigheden. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning.

  • Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar dat je op de wachtlijst staat, bouw je 1 wachtpunt op. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  • Zoekpunten: per maand bouw je 1 zoekpunt op, met een maximum van 30 punten. Als je niet actief zoekt, nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: 1 punt per maand.
  • Situatiepunten: per maand bouw je 1 situatiepunt op, met een maximum van 12 punten.

Urgentie blijft bestaan

Naast de situatiepunten, blijft het systeem met urgentie ook bestaan. En bepaalde doelgroepen krijgen, net als nu, voorrang. Denk aan ouderen, grote gezinnen en eigen inwoners van een gemeente.

Aan urgentie zijn strikte regels verbonden. Als iemand snel een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd heeft en niet in aanmerking komt voor urgentie, komt diegene in het huidige systeem in de knel. Voor deze mensen bieden de situatiepunten in het nieuwe systeem straks uitkomst.

Inspraak

Van 2 juni tot en met 28 juli kunt u een reactie geven op het voorstel. Eind 2020 wordt door de 15 gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel.

Meer weten


Lees het originele artikel