Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten op 12 maart digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 12 maart vinden onder andere de volgende digitale themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Bestuur en Financiën
  Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant (oordeelsvormend)
  Tijdens deze bijeenkomst gaan de woordvoerders met elkaar en met Gedeputeerde Staten in gesprek over de uitgangspunten voor de Verordening Treasury Noord-Brabant.
 • Thema Ruimte
  Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten kunnen aandachtspunten aan Gedeputeerde Staten meegeven over de ontwikkelvisie Fellenoord.
 • Thema Samenleving
  Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport (oordeelsvormend)
  Ter voorbereiding op de besluitvorming over het nieuwe Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2022 beantwoord gedeputeerde Van Pinxteren eerder gestelde vragen van de woordvoerders.
 • Thema Economie en Internationalisering
  Uitvoeringsagenda data-economie (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten reflecteren op de Uitvoeringsagenda data-economie en de daarin opgenomen doelen, streefwaarden en indicatoren en de beoogde inzet van middelen.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Bekijk de stukken van deze vergaderingen.

Statenvergadering

Om 13.30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

 • Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ’s en EVZ-opgave voor het GOB
 • Stikstofaanpak    

Bekijk de agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Inspreken?

Provinciale Staten vergaderen op 12 maart digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 9 maart 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.


Lees het originele artikel