Als gevolg van de aanhoudende lockdown komt de gemeente Tilburg ook dit jaar de ondernemers tegemoet. Verschillende maatregelen uit 2020 worden voortgezet.

De reclamebelasting en BIZ-heffing worden pas eind dit jaar opgelegd en de aanslag toeristenbelasting is uitgesteld tot september. Omdat de activiteiten van ondernemersfondsen bijdragen aan een sneller herstel van de crisis, worden deze fondsen gecompenseerd als blijkt dat de opbrengsten van reclamebelasting en BIZ-heffingen tegenvallen als gevolg van faillissementen. De verwachting is dat dit vooral de fondsen van de binnenstad en linten betreft.

Daarnaast krijgen horecaondernemers t/m 31 oktober 2021 de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden en van een overkapping te voorzien. Voor zowel terrasuitbreidingen als -overkappingen zijn vergunningen nodig, maar het college stelt de raad voor hiervoor geen leges te heffen. Ook het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen en voor andere uitstallingen wordt, als het aan college ligt, vrijgesteld van precario. Hierover zal de raad in april een beslissing nemen. Tot slot wil het college de overgangsregeling van het terrassenbeleid uit 2018 met een jaar verlengen. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe terrasregels voor bestaande exploitanten nu pas in 2022 ingaat.


Lees het originele artikel