De VNG stelt co(financiering) beschikbaar voor 15 pilots die bijdragen aan behoud, instroom of innovatievere bedrijfsprocessen. Dit met het doel de uitvoeringskracht te vergroten en bij te dragen aan een oplossing voor het personeelstekort.

Gemeenten krijgen steeds meer complexe taken. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt. De VNG stelt daarom dat beleid en maatregelen nodig zijn. Dit om te voorkomen dat de gemeentelijke dienstverlening in het gedrang komt en inwoners te maken krijgen met een minder goed functionerende lokale overheid.

Pilots

Zij (co)financieren en begeleiden daarom 15 pilots die worden bedacht en uitgevoerd door gemeenten. De pilots moeten bijdragen aan behoud, instroom of innovatievere bedrijfsprocessen. Het doel is om de uitvoeringskracht en aantrekkelijkheid van het werken bij een gemeente te vergroten en hiermee bij te dragen aan een oplossing voor het personeelstekort.

Na afloop van deze 15 pilots worden de meest effectieve en innovatieve initiatieven vastgesteld. Deze worden op landelijk niveau gedeeld en collectief opgepakt.

Praktische informatie

De VNG ondersteunt een pilot met een (co-) financiering tot 250.000 euro (inclusief BTW). De 15 pilots zijn mogelijk dankzij een subsidie van Werk aan Uitvoering (WaU). Inschrijven voor een pilot is mogelijk van januari 2024 tot en met maart 2024. De selectie en beoordeling vindt plaats in april 2024, de toekenning en start van de pilots vanaf mei 2024.


Lees het originele artikel