De lokale aanpak met gemeenten is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma, dat als doel heeft om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot 2030. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Met middelen uit het Klimaatfonds stelt het Rijk hiervoor ruim vier miljard euro beschikbaar. Binnen de lokale aanpak is zo’n 1,5 miljard euro beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 750.000 woningen worden geïsoleerd. In 2024 en 2025 volgt een tweede en derde aanvraagronde.

Met de lokale aanpak kunnen gemeenten in Nederland aan de slag met het stimuleren en faciliteren van isolatie van slecht geïsoleerde woningen van kwetsbare woningeigenaren en VvE’s. Iedere gemeente kan de lokale aanpak isolatie zelf vormgeven. Doel is om ondersteuning te geven aan eigenaar-bewoners en bewoners van VvE’s met woningen met lagere energielabels. De inzet is daarbij vooral gericht op de mensen die de hulp het hardste nodig hebben. Gemeenten kunnen huishoudens bijvoorbeeld begeleiden of ontzorgen, advies geven en extra subsidie geven bovenop de landelijk beschikbare subsidies. Ook kunnen de gemeenten de middelen inzetten voor Doe-het-zelf, bijvoorbeeld met vouchers voor isolatiemateriaal.

Zie ook:


Lees het originele artikel