Lees het originele artikel

De gemeente Tilburg verhoogt de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag naar 130 %. Hiermee helpt Tilburg meer huishoudens met de hoge energierekening en stijgende levenskosten. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Vanaf 7 oktober kunnen huishoudens met een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm de energietoeslag voor 2022 aanvragen. Dit kan tot en met 31 december 2022.

Eerdere aanvraag afgewezen

Voor inwoners bij wie een eerdere aanvraag is afgewezen vanwege een te hoog inkomen, is aanvragen niet nodig. De gemeente beoordeelt al deze aanvragen opnieuw. De betreffende inwoners krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente, als hun inkomen niet hoger is dan de 130% van de bijstandsnorm. Inwoners die half december nog niets hebben gehoord, hebben geen recht op de energietoeslag.

De regeling in het kort

 • De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1.300 per huishouden, bedoeld om de hoge energierekening te betalen.
 • Het bedrag was € 800 en is in september verhoogd naar € 1.300. Wie al € 800 heeft ontvangen, krijgt automatisch nog eens € 500 van de gemeente. De gemeente betaalt dit extra bedrag 6 oktober uit.
 • Een grotere groep huishoudens heeft nu recht op de energietoeslag, omdat de gemeente de inkomensgrens verhoogt naar 130 %. Vanaf 7 oktober kunnen zij de energietoeslag aanvragen, als zij dat nog niet eerder hebben gedaan.
 • De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Inkomensgrens tot 130%

De gemeente Tilburg gaat uit van een netto (gezamenlijk) maandinkomen voor:

 • studenten (18-19-20 jaar): € 1.360,75
 • een alleenstaande vanaf 21 jaar tot aan AOW-leeftijd: € 1.360,75
 • een alleenstaande vanaf AOW-leeftijd: € 1.513,71
 • een alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot aan AOW-leeftijd: € 1.749,54
 • een alleenstaande ouder vanaf AOW-leeftijd: € 1.845,49
 • getrouwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot aan AOW-leeftijd: € 1.943,93
 • getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd: € 2.050,54

De gemeente kijkt niet naar het eigen vermogen. De bovengenoemde bedragen zijn netto bedragen zonder vakantiegeld.

Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid: “Op Prinsjesdag zijn maatregelen bekendgemaakt om vooral mensen met lage en middeninkomens te ondersteunen. De inkomensgrens van de energietoeslag was 120 % van het sociaal minimum. Om op korte termijn huishoudens met een inkomen daar net boven te ondersteunen in de gestegen kosten, willen wij de energietoeslag toegankelijk maken voor huishoudens met een inkomen tot 130 % van het sociaal minimum. Hiermee helpt Tilburg nog dit jaar huishoudens die het hard nodig hebben. We zien dat veel mensen nu al in financieel zwaar weer terechtkomen.”


Lees het originele artikel