Lees het originele artikel

Het energiesysteem zoals wij het kennen, gaat op weg naar 2050 flink veranderen. Onze energie gaat anders opgewekt, opgeslagen, omgezet, aangeleverd en gebruikt worden. Al die veranderingen vragen om ruimte. Maar met hoeveel ruimte moeten we nu al rekening houden? Met die vraag gingen bureaus CE Delft en Generation.Energy aan de slag. Zij kregen de opdracht om de ruimte in kaart te brengen die het toekomstige energiesysteem in Brabant nodig heeft.

Scenario’s bieden inzicht in mogelijke ontwikkeling van energiesysteem

Onderzoek doen naar de toekomst kent veel onzekerheden. Daarom zijn 3 scenario’s verkend die van elkaar verschillen op het gebied van:

  • productie (bijvoorbeeld wind- of zonne-energie)
  • de (energievraag van) energie-intensieve industri
  • en het gebruik van energiedragers (denk aan elektriciteit of waterstof)

De scenario’s geven op verschillende manieren inzicht in en kennis over de mogelijke ontwikkeling van het Brabantse energiesysteem en de gevolgen daarvan voor de energie-infrastructuur en de ruimtevraag.

Uit alle drie de scenario’s is gebleken dat er meer ruimte nodig gaat zijn in Brabant voor het toekomstige energiesysteem. Deze conclusie sluit aan op de landelijke verkenning. Lees hier meer over de landelijke verkenning. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, gaat mogelijk ook ruimte nodig zijn op locaties die nu nog niet hiervoor zijn aangewezen.

Impact van ruimtevraag groter in stedelijke gebieden

De impact van de ruimtevraag van het energiesysteem van de toekomst is naar verhouding groter in stedelijke gebieden dan in het landelijk gebied. In stedelijk gebied is de ruimte nu al heel vol. Daar moeten laag- en middenspanningskabels, netstations en mogelijk warmteleidingen die nodig zijn voor het toekomstige energiesysteem ook nog een plek in krijgen. In het landelijk gebied is meer ruimte beschikbaar voor nieuwe hoog- en middenspanningsstations en hoogsspanningstracés.

Benodigde ruimte zoeken en reserveren

Veranderingen doorvoeren aan het Brabantse energiesysteem neemt tijd in beslag. De bouw van een nieuw hoog- of middenspanningsstation, inclusief ruimtelijke besluiten en vergunningsprocedures, duurt bijvoorbeeld 8 tot 10 jaar. Het is dus van belang dat hiervoor tijdig ruimte gereserveerd wordt en dat gezocht wordt naar mogelijkheden om de doorlooptijd van ruimtelijke en vergunningsprocessen in te korten.

De volgende stappen

Met de inzichten uit dit onderzoek gaat de provincie Noord-Brabant aan de slag. Zij gaat een visie ontwikkelen op de gewenste ontwikkeling van het Brabantse energiesysteem van de toekomst, om daarmee ook meer richting te geven aan de ruimtelijke gevolgen ervan. Daarnaast worden de resultaten meegenomen bij het maken van het Ruimtelijk Voorstel dat elke provincie, op verzoek van minister Hugo de Jonge, opstelt.


Lees het originele artikel