Op 21 juli 2023 stelde de Provincie Zeeland een nieuwe subsidieregeling open, de Impuls Jongerencultuur. Het doel van de regeling is jongeren te stimuleren nog meer en vaker deel te nemen aan culturele activiteiten. Gedeputeerde Staten heeft vandaag besloten een eerste twee projecten te subsidiëren. Het gaat om een bedrag van € 9.000 aan het Muziektheater Zeeland voor het project ‘Jongeren maken theater!’ en een bedrag van € 27.000 aan Stichting Flup & Ju Bedrijf voor het project ‘De Toorn’.

Project ‘Jongeren maken theater!’

Met de subsidie wil Muziektheater Zeeland de rol als springplank naar het professionele circuit nog meer benutten dan zij al doet. Zij willen daarvoor verdiepende workshops aanbieden aan leden. Voor niet-leden willen ze ook een workshop aanbieden om nader kennis te maken met alle disciplines die horen bij musical en het verenigingsleven. De verdiepende workshops focussen op verschillende disciplines, zoals dans, zang, spel, regie, grime, decor & rekwisieten, licht & geluid. Deze workshops worden gegeven door professionals. Na het volgen van deze workshops zullen leden de mogelijkheid krijgen aan de slag te gaan met bijvoorbeeld het regisseren van een promotievideo. Er wordt verwacht dat de workshops tot uiterlijk januari 2024 zullen plaatsvinden.

Project ‘De Toorn’

De Toorn is een filmproject waarbij door een aantal ervaren professionele Zeeuwse filmmakers, beeldend kunstenaars en muzikanten wordt samengewerkt met een groep jonge Zeeuwse kunstenaars, zowel amateurs als nog studerende en net afgestudeerde kunstenaars aan een professionele film. Het is deels ook een stageproject voor de net afgestudeerde kunstenaars, die ook ervaring opdoen in zowel het vakgebied als in het begeleiden van de amateurkunstenaars. De film De Toorn wordt in de loop van 2024 in zijn geheel op locatie in Zeeland opgenomen. Het thema van de film is universeel: het belang van onderlinge vrijheid en de rol van de verbeelding en fantasie daarin. Het is de bedoeling dat de film bij Film By The Sea in 2024 in première gaat.

SPUK Jongerencultuur

Het doel van de regeling is jongeren te stimuleren nog meer en vaker deel te nemen aan culturele activiteiten. De subsidie kan aangevraagd worden als er een culturele activiteit voor en/of door jongeren van 14 tot en met 27 jaar georganiseerd wordt in de provincie Zeeland. Denk daarbij aan film, video, fashion, graffiti, muziek en dans. Er is in totaal € 552.200 beschikbaar tijdens de eerste openstelling die loopt tot eind 2023. Na het beschikken van deze subsidies is er nog € 516.200,- beschikbaar.


Lees het originele artikel